ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน

โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน HealthServ.net
โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด ลดเสี่ยง ติดต่อ หน่วยงานปชส.หรือแผนกที่ระบุในใบนัด

โรงพยาบาลสิรินธร มีบริการเจาะเลือดถึงบ้าน HealthServ
 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. บัตรทองประกันสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธรหรือศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลสิรินธร
2. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุที่เดินทางมาโรงพยาบาลลำบาก
3. แพทย์ / พยาบาลประจำตัวยินยอม
4. บ้านอยู่พื้นที่ใกล้โรงพยาบาลหรือระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยงานประชาสัมพันธ์หรือแผนกที่ระบุตามใบนัด
หรือโทร 02-3286900 ถึง 19 โรงพยาบาลสิรินธร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด