News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
จุดบริการฉีดวัคซีนโควิดชาวจีนและต่างชาติ 10 แห่ง ใน กทม-ชลบุรี-เชียงใหม่-ภูเก็ต HealthServ.net
จุดบริการฉีดวัคซีนโควิดชาวจีนและต่างชาติ 10 แห่ง ใน กทม-ชลบุรี-เชียงใหม่-ภูเก็ต HealthServ.net

ตั้งแต่ 18 มกราคม 2023 ประเทศไทยจะเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ที่ประสงค์จะรับวัคซีน mRNA ไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า จะเปิดในระยะแรก 10 จุด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ 7 แห่ง และ 3 จังหวัด - พัทยา ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต

จุดบริการฉีดวัคซีนโควิดชาวจีนและต่างชาติ 10 แห่ง ใน กทม-ชลบุรี-เชียงใหม่-ภูเก็ต HealthServ
ประเทศไทยจะมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยวัคซีนที่ให้บริการจะเป็นวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดซื้อมาเท่านั้น และมีจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะนำร่อง ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อ 12 มกราคม 2566
 


10 จุดให้บริการฉีดวัคซีนชาวต่างชาติ


แบ่งตามจังหวัด 

กทม. 7 แห่ง

1.สถาบันโรคผิวหนัง
2. รพ.นพรัตนราชธานี
3. รพ.เลิดสิน
4. รพ.ราชวิถี
5. ศูนย์การแพทย์บางรัก
6. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)
7. สถาบันบำราศนราดูร
 
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง คือ รพ.ประสาทเชียงใหม่
 
จ.ชลบุรี 1 แห่ง คือ ศูนย์พัทยารักษ์
 
จ.ภูเก็ต 1 แห่ง ใช้หน่วยบริการที่ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 
 
แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนให้ที่จะบริการให้กับชาวต่างชาติ จะต้องคำนึงถึงปริมาณวัคซีนคงคลังที่จะไม่กระทบกับประชาชนไทยและให้จัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนไทยเป็นลำดับแรก 


 

ราคาค่าบริการ 
 

จากการเปิดเผยของ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ค่าบริการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติ 2 ชนิด ดังนี้
 
  1. ค่าฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1,180 บาท/เข็ม (ค่าวัคซีน 800 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ 380 บาท)
  2. ค่าบริการวัคซีนไฟเซอร์ 1,380 บาท/เข็ม (ค่าวัคซีน 1,000 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ 380 บาท)

 

อธิบดียืนยันความพร้อมบริการ


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระยะนำร่อง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งกรมการแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเมืองท่องเที่ยว สำหรับกรมควบคุมโรค ได้เตรียมพื้นที่ใน กทม. ไว้ 2 จุด คือ 1.ศูนย์การแพทย์บางรัก โดยเปิดให้บริการทุกวัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และ 2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน นอกจากนี้ ยังให้เพิ่มจุดบริการในคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี และสงขลา รวมทั้งยังมีหลายหน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร โรงเรียนแพทย์ ทยอยแจ้งความจำนงขอเป็นจุดบริการฉีดแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

        "ยืนยันว่าเรามีวัคซีนเพียงพอ ไม่กระทบการบริการฉีดในคนไทย โดยรายได้จากค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงการคลัง สำหรับการเปิดจุดบริการฉีดของภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ให้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากต้องมีการวางแผนเรื่องแนวทางปฏิบัติและการกำกับติดตามที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งหากมีแนวทางชัดเจนแล้วจะนัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะถัดไป"  นพ.ธเรศกล่าว  (24 มกราคม 2566)

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง