News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
Sky doctor รพ.นครพิงค์ ผ่านอนุมัติ เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ.net
Sky doctor รพ.นครพิงค์ ผ่านอนุมัติ เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ.net

Sky doctor โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทยร่วมกับอีก 3 สถาบัน ได้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.รามาธิบดี และ รามาจักรีนฤบดินทร์

Sky doctor รพ.นครพิงค์ ผ่านอนุมัติ เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ


        เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ทางอากาศ (Sky doctor) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.นครพิงค์ ได้รับการอนุมัติรับรอง การเป็นปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน(สพฉ.) ซึ่งรพ.นครพิงค์ได้รับการอนุมัติเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ร่วมกับอีก 3 สถาบันได้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.รามาธิบดี และ รามาจักรีนฤบดินทร์ 


     นับเป็นความสำเร็จเบื้องต้นของความมุ่งมั่นทุ่มเท ของโรงพยาบาลนครพิงค์ที่จะพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ และเขตสุขภาพที่ 1 ได้ดำเนินการ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (sky doctor) มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2553 จึงได้ยื่นหนังสือขอรับการตรวจเพื่ออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศต่อสพฉ.

 
Sky doctor รพ.นครพิงค์ ผ่านอนุมัติ เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ

การตรวจประเมินและได้รับการอนุมัติ


จนเมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทางอากาศ รพ.นครพิงค์ ได้รับการตรวจประเมินจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งโดย สพฉ. นำโดย พล.ต.นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจ การตรวจมาตรฐานหน่วยมีหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลักได้แก่ 

1. ลักษณะของหน่วยปฏิบัติการ (โดยมีประเด็นย่อยได้แก่ 
         1.1 บุคลากร 
         1.2 ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 
         1.3 ยานพาหนะ 
         1.4 การสื่อสารและสารสนเทศ 
         1.5 อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก) 

2. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ที่เน้นกลไก 3P safety ( Patient, personal and public safety) 

3. การบริหารจัดการและการดำเนินการของหน่วยปฏิบัติการ8 กุมภาพันธ์ 2566 sky doctor โรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้รับการอนุมัติให้เป็น หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน


 
      การได้รับการรับรองในครั้งครั้งถือเป็นอีกก้าวที่ชี้ให้เห็นว่า sky doctor โรงพยาบาลนครพิงค์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่คุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ให้เป็นต้นแบบของประเทศและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ประชาชนที่มีความเจ็บป่วยฉุกเฉินและอยู่ในพื้นที่ที่ได้ประโยชน์จาการลำเลียงทางอากาศ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
ภาพ/บทความ
นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
 
Sky doctor รพ.นครพิงค์ ผ่านอนุมัติ เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินทางอากาศ HealthServ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

159 หมู่ที่ 10 ถนน โชตนา ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง