[ประกันสังคม] สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้

Nov 05, 2020 981
[ประกันสังคม] สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้ (สิทธิประโยชน์ประชาชน )

สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้

1. เจ็บป่วย
โรงพยาบาลตามบัตร => ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลอื่น => สำรองจ่าย เบิกคืนได้
 
1.1 สถานพยาบาลของรัฐ
 • ไม่จำกัดครั้ง เบิกได้ตามจ่ายจริง
 • ค่าห้อง / ค่อาหาร ไม่เกินวันละ 700 บาท
 
 
1.2 สถานพยาบาลเอกชน
 • ผู้ป่วยนอก เบิกไถ่ไม่เกิน 1,000 บาท
 • ผู้ป้วยใน ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
 • ค่าห้อง / ค่อาหาร ไม่กินวันละ 700 บาท
 • ค่าห้อง ICบ ไม่เกินวันละ 4,500 บาท
 • ผ่าตัดใหญ่ ไม่เกินครั้งละ 16,000 บาท

 
2. คลอดบุตร
 • เบิกได้ 13,000 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดครั้ง)
 • รับเงินลาคลอด 50% ของเงินเดือนเป็นเวลา 90 วัน (บุตร 2 คนแรกเท่านั้น)

3. ทุพพลภาพ
 • รับเงินทดแทน 50% ของเดือนตลอดชีวิต (กรณีทุพพลภาพร้ายแรง)
 • รับเงินบำหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้ป็นผู้ทุพพลภาพ

4. ชราภาพ
 • 55 ปีบริบูรณ์ => ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
 • จ่ายเงินสมทบ <180 เดือน  => รับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย
 • จ่ายเงินสมทบ > 180 เดือน  => รับเงินบำนาญชราภาพเพิ่ม 1.5%


5. เสียชีวิต
 • ค่าทำศพ 40,000 บาท
 • ครอบครัวได้ค่าสงเคราะห์จำนวนหนึ่ง
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com