ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท HealthServ.net

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ให้บริการโลหิตที่เพียงพอ และปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ โทร : 02-7692000 ต่อ 2032, 1071

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ThumbMobile HealthServ.net
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ให้บริการโลหิตที่เพียงพอ และปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ตอบสนองต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ทางด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน บริการส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไปยังห้องปฏิบัติการหน่วยงานอื่น ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่เปิดให้บริการ ให้ข้อมูลทางด้นาวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดการเตรียมเลือดที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วย สถานที่ตั้ง ชั้น 6 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร : 02-769-2000 ต่อ 2032, 1071
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด