Home /

หน่วยเอกซเรย์ และตรวจพิเศษทางรังสี

Nov 15, 2020 160

สายด่วนโรคหัวใจ 1668
โทรศัพท์ 02-547-0999
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
ในเวลาราชการให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ ให้บริการเวลา 16.00–20.00 น.

รายละเอียดการตรวจ
ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป และตรวจพิเศษทางรังสี ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ และเริ่มให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วย ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันทำการ แต่เพื่อลดการรอคอยของผู้ป่วยทางกลุ่มงานรังสีวิทยาเปิดให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วย ในช่วงเวลา 7.30 น. เป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการมารับบริการเอกซเรย์
ในเวลาราชการให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
ผู้ป่วยใหม่ : ติดต่อกรอกประวัติที่จุดคัดกรองแล้ว ผู้ป่วยนำเอกสารมายื่นให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่กลุ่มงานรังสีวิทยาห้องทำบัตรเบอร์ 100 เพื่อจะทำการลงทะเบียน และเรียนผู้ป่วยรับเอกสารเพื่อเข้ารับการเอกซเรย์และรับฟิล์มที่ห้อง 104
ผู้ป่วยเก่า : นำเอกสารใบสั่งเอกซเรย์ไปยื่นลงทะเบียน ที่ห้องเบอร์ 29-30 ที่แผนกเวชระเบียน แล้วนำใบสั่งเอกซเรย์มาติดต่อเอกซเรย์ที่ห้องทำบัตรเบอร์ 100 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องทำบัตรเบอร์ 100 ทำการลงทะเบียนและเรียกผู้ป่วยรับเอกสาร เพื่อเข้ารับการเอกซเรย์ เสร็จแล้วกลับมารอรับฟิล์มที่จุดรับฟิล์มเบอร์ 100
กรณีผู้ป่วยมีคิวนัดตรวจพิเศษทางรังสี และตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง : ผู้ป่วยต้องนำเอกสารบัตรนัด และบัตรประจำตัวของผู้ป่วย ไปยื่นลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน เบอร์ 29-30 แล้วนำเอกสารบัตรคิวนัดตรวจพิเศษและบัตรประจำตัวของผู้ป่วยมายื่นติดต่อที่จุดนัดตรวจพิเศษ (ห้อง 105)

คลินิกนอกเวลาราชการ ให้บริการเวลา 16.00–20.00 น.
ผู้ป่วยใหม่ : ติติดต่อจุดบริการผู้ป่วยใหม่คลินิกนอกเวลาที่จุดบริการเบอร์ 12-13 แล้วนำเอกสารพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องทำบัตรผู้ป่วยห้องเบอร์ 100 ของกลุ่มงานรังสีวิทยา นั่งรอเรียกรับเอกสาร เข้ารับการเอกซเรย์ และรอรับฟิล์ม
ผู้ป่วยเก่า : จะต้องนำเอกสารใบสั่งเอกซเรย์และบัตรประจำตัวผู้ป่วยยื่นติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการที่แผนกเวชระเบียน แล้วนำเอกสารใบสั่งเอกซเรย์มายื่นลงทะเบียนที่ห้องทำบัตรเบอร์ 100 และนั่งรอเรียกรับเอกสารเข้ารับการเอกซเรย์ และรอรับฟิล์ม
กรณี ผู้ป่วยมีคิวนัดตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ต้องนำเอกสารบัตรนัด และบัตรประจำตัวของผู้ป่วยไปยื่นลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน เบอร์ 29-30 แล้วนำเอกสารบัตรคิวนัดตรวจพิเศษและบัตรประจำตัวของผู้ป่วยมายื่นติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดนัดตรวจพิเศษ ห้อง 105 ของกลุ่มงานรังสีวิทยา

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

สถาบันโรคทรวงอก

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

บริการอื่นๆ สถาบันโรคทรวงอก

บริการทั้งหมด
สถาบันโรคทรวงอก
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com