ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองลำตาเสา

เทศบาลเมืองลำตาเสา HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองลำตาเสา
234 หมู่ 6 ถนนโรจนะ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
E-mail admin@lamtasao.go.th
โทรศัพท์ 0-3590-2112

เทศบาลเมืองลำตาเสา ThumbMobile HealthServ.net
 ลำตาเสา เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลลำตาเสา และบางส่วนของตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร และตำบลชะแมบ ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 21 กิโลเมตร เดิมเคยมีฐานะเป็นสุขาภิบาลลำตาเสา ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลลำตาเสาใน พ.ศ. 2542


เบอร์ต่อภายใน
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 800
กองวิชาการและแผน ต่อ 800
สำนักปลัด ต่อ 102
กองคลัง ต่อ 300 / 301
กองช่าง ต่อ 400
กองสาธารณสุขฯ ต่อ 500 / 501
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 600 / 601
กองการศึกษา ต่อ 700
งานป้องกันฯ ต่อ 900 / 901
แจ้งไฟไหม้ ต่อ 199 / 299 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด