ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การให้บริการคลินิกต่างๆ โรงพยาบาลสิรินธร

การให้บริการคลินิกต่างๆ โรงพยาบาลสิรินธร HealthServ.net
การให้บริการคลินิกต่างๆ โรงพยาบาลสิรินธร ThumbMobile HealthServ.net

การให้บริการโรงพยาบาลสิรินธร โทรศัพท์ติดต่อ 0-23286900-19
- สาขาอายุรกรรม - สาขาศัลยกรรมกระดูก - สาขาศัลยกรรม - สาขาสูติ-นรีเวชกรรม - สาขาจักษุวิทยา - สาขาโสต ศอ นาสิก - สาขาจิตเวช/ นิติเวช - สาขาเวชกรรมฟื้นฟู

การให้บริการโรงพยาบาลสิรินธร


สาขาอายุรกรรม
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1
ตึกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษโรคหัวใจ ชั้น 2
 
โทรศัพท์ติดต่อ : ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 โทร 0-23286900-19 ต่อ 6902,10122,10138
 
เปิดให้บริการ : ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
+++++
 
สาขาศัลยกรรมกระดูก
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
 
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900-19 ต่อ 10155,10156
 
เปิดให้บริการ : ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
+++++
 
สาขาศัลยกรรม
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
 
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900-19 ต่อ 10139,10140
 
เปิดให้บริการ : ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
+++++
 
สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
 
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900-19 ต่อ 10211,10221
 
เปิดให้บริการ : ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
+++++
 
สาขาจักษุวิทยา
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
 
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900-19 ต่อ 11306,10246
 
เปิดให้บริการ : ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
+++++
 
สาขาโสต ศอ นาสิก
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
 
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900-19 ต่อ 10253,10256
 
เปิดให้บริการ : ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
+++++
 
สาขาจิตเวช / นิติเวช
สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้องตรวจศัลยกรรม
 
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900-19 ต่อ 10142 (คลินิกจิตเวช) , 10151 (นิติเวชวิทยา)
 
เปิดให้บริการ : ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
+++++
 
 
งานกายภาพบำบัด
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900 ต่อ 10167 , 10168
เปิดให้บริการ : ในเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
นอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น. เสาร์ 8.00-12.00 น.
 
 
งานกิจกรรมบำบัด
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900 ต่อ 11463
เปิดให้บริการ : ในเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
นอกเวลา วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
 
 
งานกายอุปกรณ์
โทรศัพท์ติดต่อ : 0-23286900 ต่อ 11459
เปิดให้บริการ : ในเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด