ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยบริการล้างไต โรงพยาบาลตากสิน

หน่วยบริการล้างไต โรงพยาบาลตากสิน Thumb HealthServ.net
หน่วยบริการล้างไต โรงพยาบาลตากสิน ThumbMobile HealthServ.net

หน่วยไตเทียม ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน โทร 02-4370123

คุณประภาศรี ทองกิ่งแก้ว มอบชุดสายล้างไต แก่หน่วยไตเทียม

26 มกราคม 2565 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ คุณประภาศรี ทองกิ่งแก้ว มอบชุดสายล้างไต แก่หน่วยไตเทียม มูลค่า 10,000 บาท พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน

ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว

พญ. ชัญชนา บุญญไกร หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตากสิน เดินรณรงค์พร้อมให้ความรู้ภายใต้ คำขวัญ “ ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว ” ในกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2564 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไต และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไต ณ บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกชั่วคราว ชั้น 2 และ 3 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คณะอนุกรรมการการเยี่ยม มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 
พญ.ชัญชนา บุญญไกร หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม นพ.กุลชน ลีละสิริ และคณะทำงานหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตากสิน ร่วมนำเสนอผลงานและนำคณะอนุกรรมการการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นำโดย นพ. วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข และ พญ. สุขฤทัย เลขยานนท์ เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด