ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กัญชา เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ อะไรได้บ้าง

กัญชา เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ อะไรได้บ้าง HealthServ.net
กัญชา เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ อะไรได้บ้าง HealthServ.net

มองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเป็นองค์ประกอบ เป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ที่ขึ้นอยู่กับว่าจะนำส่วนใดของกัญชามาใช้ แต่ละส่วนก็สามารถนำไปใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ ได้ หลักๆ ได้แก่ประเภทอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยา

กัญชา เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ อะไรได้บ้าง HealthServ

กัญชา เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ อะไรได้บ้าง

มองภาพรวม แบ่งได้เป็น 3 เซคเตอร์ คือ ต้นน้า กลางน้ำ ปลายน้ำ

กลุ่มต้นน้ำ คือ กลุ่มผู้ปลูก  ได้แก่ เกษตรกร  หน่วยงานรัฐ หน่วยงานการศึกษา การแพทย์สาธารณสุข  และภาคเอกชนกลุ่มบริษัทธุรกิจ จะเห็นว่ามีผู้เล่นหลายระดับในภาคต้นน้ำ ในขนาดและปริมาณการผลิต ระดับทุนและเทคโนโลยี  สำหรับประเทศไทย ผู้เล่นหลักภาคต้นน้ำ จะอยู่ในมือของหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก  ด้วยฐานความรู้ที่มีอยู่ก่อน ร่วมกับความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ การบริหารจัดการ  การประยุกต์และสนองตอบต่อนโยบายรัฐที่เอื้อกว่า ผู้เล่นกลุ่มอื่น  จึงเป็นฐานหลักที่จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอื่นๆ คือ ภาคธุรกิจที่จะมีความพร้อมด้านทุนและตลาด  ขณะที่ภาคเกษตรกรที่อยู่ในระดับล่างลงไป เป็นเชิงการกระจายความร่วมมือและการพัฒนา 


อย. คุณสมบัติผู้ขออนุญาตปลูก

ไว้ดังนี้
  • หน่วยงานของรัฐ
  • สถาบันอุดมศึกษาทางการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์
  • วิสาหกิจชุมชน+หน่วยงานของรัฐ
  • ผู้ประกอบวิชาชีพ ภายใน กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ
 
กลุ่มกลางน้ำ เป็นกระบวนการแปรรูปให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  นั่นคือรวมถึง เทคนิค เทคโนโลยี ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนผสมหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นๆ   ผู้เล่นสำคัญในภาคนี้ จะเป็นกลุ่มที่มีฐานความรู้ ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในมือ ซึ่งเมื่อมองสำรวจโดยละเอียดจะพบว่า กลุ่มสถานศึกษาจะมีศักยภาพอยู่มาก หลายสถาบันมีความพร้อมทั้งบุคคลากร เทคโนโลยีและหลักสูตร  ขณะที่ภาคเอกชนก็มีความพร้อมเช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนในระดับสูง หากตลาดมีการเติบโตและมีคุณภาพมากขึ้น 

ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าในภาคกลางน้ำ จะเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรม หากอนาคตมีการกำหนดทิศทางชัดเจนว่ารัฐจะมุ่งสนับสนุนให้เกิดผลผลิตที่สามารถออกสู่และแข่งขันในตลาดโลกได้  ภาคกลางน้ำจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะผลักดันยุทธศาสตร์นี้ 

ส่วนประกอบกัญชาที่นำไปทำผลิตภัณฑ์

ช่อดอก ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย

ใบจริง/ใบพัด 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ตำรับยาแผนไทย ชาใบกัญชา
อาหาร เช่น เครื่องเทศไทย ผงชูรสกัญชา
เครื่องสำอาง เช่น ครีมขัดผิว สบู่ แชมพู 

เปลือก ลำต้น เส้นใย 
เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ครีมขัดผิว

สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาจากสมุนไพร เวชสำอางสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก ยา เช่น ยาจากสารสกัดบริสุทธิ์ อาหาร เช่น เครื่องดื่มที่มี CBD เป็นส่วนผสม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กิ่ง ก้าน 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ตำรับยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก เครื่องสำอาง เช่น ครีมขัดผิว สบู่ แชมพู

ราก 
เครื่องสำอาง เช่น สบู่ ผงขัดผิว

กลุ่มปลายน้ำ  คือผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย ที่จะถูกพัฒนาขึ้นออกสู่ตลาด ถึงผู้บริโภค ด้วยแนวคิดและบรรยากาศขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มี "ส่วนผสมของกัญชา" ที่ถูกกฏหมาย เร่งเร้าและกระตุ้นความสนใจในการบริโภคเป็นทุนอยู่แล้ว ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ตลาดคาดหวังจะได้เห็นควบคู่ไปกับคุณภาพและจุดเด่นจุดขายของผลิตภัณฑ์  ที่แรกเริ่มจะอยู่ใน 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ยา  

ผลิตภัณฑ์อาหาร 
คาดว่าจะสร้างความหลากหลายได้มาก อาทิ เครื่องเทศไทย ผงชูรสกัญชา ชาใบกัญชา เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฯลฯ


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมีเสน่ห์ และเน้นคุณค่าในระดับสูงขึ้นได้ ด้วยการผสานมิติอื่นๆ เช่นเชิงวัฒนธรรม ร่วมกับการสร้างเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากขึ้น  ตัวอย่างสินค้าที่ออกมา อาทิ ตำรับยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย ชาใบกัญชา  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก เครื่องสำอางสูตรแผนโบราณ แผนดั้งเดิม ลูกประคบ เครื่องหอม เครื่องประทินผิว ฯลฯ


เครื่องสำอาง

กลุ่มเครื่องสำอาง ดูแลผิวพรรณ เส้นผม จะเป็นตลาดใหญ่อีกเซคเตอร์เช่นกัน และคาดว่าจะมีผู้เล่นในภาคเอกชนระดับใหญ่มีส่วนร่วมในกลุ่มนี้มาก  ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ครีมขัดผิว สบู่ ผงขัดผิว และน่าจะอีกมากมาย 

ผลิตภัฑณ์ยา
เป็นข้อกำหนดของ อย. ว่า จะต้องมีส่วนผสม สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% ที่สามารถทำออกมาจำหน่ายได้ 

ส่วนยา/เวชภัณฑ์จากสารสกัดบริสุทธิ์ จะจำกัดสิทธิ์ให้กับองค์กรภาครัฐเท่านั้นที่จะทำได้ เช่น องค์การเภสัชกรรม กรมแพทย์แผนไทย ศูนย์การแพทย์ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งจะต้องมีใบอนุญาต 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด