Home : แพคเกจ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนปอดอักเสบ สร้างเกราะเสริมภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง และความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย โรงพยาบาลหัวเฉียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126
ราคา 663 - 3,350
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลหัวเฉียว ปกส T: 0-2223-1351
Date: 13/02/2564 View: 608
image1 size: 800x1131px
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลหัวเฉียว
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลหัวเฉียว ปกส

665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]