ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ถนนประทุมเทพภักดี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร.045-321999, 045-321523 หรือ สายด่วน 199

 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตครอบคลุมเขตตำบลวารินชำราบทั้งหมด โดยห่างจากเทศบาลนครอุบลราชธานีเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดอุบลราชธานี รองจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากในจังหวัดอุบลราชธานี 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด