ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และเอกสารประกอบ

รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และเอกสารประกอบ Thumb HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และเอกสารประกอบ ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในกรุงเทพ 12 แห่ง และเอกสารประกอบ

เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหลังวันที่ 25 มกราคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อ ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน ทุกประเภท นอกจากการตรวจโรคสำคัญ 6 โรคเดิมแล้ว ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 ด้วย (กฏกระทรวงมหาดไทย 25 ธ.ค. 63)

 

รายชื่อโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

1. โรงพยาบาลเลิดสิน
ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02539801 ต่อ 9621 - 2
 
2.โรงพยาบาลราชวิถี
36 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
โทรศัพท์ 023548108 - 36
 
3.โรงพยาบาลกลาง
ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
โทรศัพท์ 022208000
 
4.โรงพยาบาลตากสิน
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.
โทรศัพท์ 024370123
 
5.โรงพยาบาลวชิระ
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตถุสิต กทม.
โทรศัพท์ 022443000
 
6.โรงพยาบาลนพรัตน
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
โทรศัพท์ 025174270 - 9
 
7.โรงพยาบาลเจริญกรุง
ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหล่ม เขตบางคอแหลม กทม.
โทรศัพท์ 022897000
 
8.โรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่20 ชอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ ขตประเวศ กทม.
(กล้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 7 ลาดกระบัง)
โทรศัพท์ 023286901 - 19
 
9.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี (โรงพยาบาลหนองจอก)
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
โทรศัพท์ 025431307 029884100 - 1

10.โรงพยาบาลลาดกระบัง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 2 ซอยลาดกระบัง 15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. (ใกล้ศูนย์เยาชนลาดกระบัง)
โทรศัพท์ 023269995 , 0 23267711

11.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 18 ถพุทธมณฑลสาย 3 ชอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
โทรศัพท์ 024212222 , 024440163
 
12.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 6 ซอยหนองแขม - ศรีนวล 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
(สุดสายถเมล์ปรับอากาศ สาย 80)
โทรศัพท์ 024293575

 

 

เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว [รพ. ราชวิถี]


หน่วยแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี
 

เปิดบริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ทุกวันราชการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-12.00 น. และเวลา13.00-16.00 น. ณ ฝ่ายประกันสุขภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. ณ ห้องตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 1 ตึกอำนวยการเก่า 
 
 
1.เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรับนัด
1.1 สำเนาพาสปอร์ต (Passport) หรือสำเนาบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 1.2 สำเนาบัตรอนุญาตทำงาน (Workpermit) 1 ฉบับ
1.3 สำเนาใบโควตาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นายจ้าง 1 ฉบับ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถติดต่อได้
1.4 สำเนาบัตรประกันสังคมกรณีผู้มีสิทธิประกันสังคม
 
2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2.1 ใบนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมเอกสารในข้อ 1.1-1.4
2.2 เงินค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3,200 บาท
(ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี) รวมเป็นเงิน 3,700 บาท
 
3. เอกสารที่ท่านจะได้รับจากโรงพยาบาลราชวิถีในวันตรวจสุขภาพ
3.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 1 ฉบับ
3.2 ใบนัดรับผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 
4. เอกสารที่ต้องนำมาในวันรับผลการตรวจสุขภาพ
ตามข้อ 3.1–3.2 แรงงานไม่จำเป็นต้องมารับผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้ผู้แทนมารับแทนได้ เอกสารที่ท่านจะได้รับคือ
4.1 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.2 บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1 ใบ

 

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใบรับรองแพทย์ต้องระบุตรวจผ่านให้ครบทั้ง 6 โรค

 1. โรคเรื้อน
 2. วัณโรค ระยะอันตราย
 3. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. โรคติดยาเสพติด
 6. โรคเท้าช้าง
 7. การตั้งครรภ์ *เฉพาะผู้หญิง*
 
 

ขั้นตอนการนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 2561 [รพ.นพรัตนราชธานี]


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเอกสาร และรับใบนัด

เอกสารตัวจริง (ลูกจ้าง)
 1. พาสปอร์ต (สำเนา 2 ชุด)
 2. บัตรสีชมพู(สำเนา 1 ชุด)
 3. ใบจับคู่นายจ้างลูก (สำเนา 1 ชุด)
 4. เบอร์โทรศัพท์
เอกสารนายจ้าง โควตา (สำเนา 1 ชุด) (ในเขตกทม.เท่านัน้ )
 1.  บัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา) หรือถ้าไม่มีโควตา(สำเนา 1 ชุด)
 2. ถ้าเป็นสถานประกอบการให้นำหนังสือรับรองสถานประกอบการ(สำเนา 2 ชุด)
 3. เบอร์โทรศัพท์
 

ขั้นตอนที่2 ทำประวัติ

ขั้นตอนที่3 ชำระเงิน

สิทธิ์การทำประกัน
1. สิทธิ์ประกันสังคม (ต้องมีเอกสารสถานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้ว
ค่าบริการ
- ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
- ค่าประกันสขภาพ 500 บาท (ใช้สิทธิ์ถึง 30 มิถุนายน 2561)
 
 
2. สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ ,
- ประมง
- เกษตรและปศุสัตว์
- ผู้รับใช้ในบ้าน
- ค้าขายแผงลอย
 
ค่าบริการ
- ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ 3,200 บาท (ใช้สิทธิ์ถึง 31 มีนาคม 2563)
- บัตรประกันสุขภาพ 20 บาท 
- รวม 3,720 บาท
 
3. แรงงานต่างด้าวกิจการประมงทางทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ
ค่าบริการ
- ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท 
- ค่าประกันสุขภาพ 3,000 บาท (ใช้สิทธิ์ถึง 31 มีนาคม 2562)
- บัตรประกันสุขภาพ 20 บาท
- รวม 3,520 บาท

4. ผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 7 ปี
ค่าบริการ
- ค่าประกันสุขภาพ 730 บาท (ใช้สิทธิ์ถึง 31 มีนาคม 63)
 - บัตรประกันสุขภาพ 20 บาท
 - รวม 750 บาท
 
5. ผู้ติดตามอายุมากกว่า 7 ปี
ค่าบริการ 
- ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ 3,200 บาท (ใช้สิทธิ์ถึง 31 มีนาคม 2563)
- บัตรประกันสุขภาพ 20 บาท
- รวม 3,720 บาท

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563 [ทำเนียบรัฐบาล]

กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ. ศ. 2563 :: มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค.63 เล่มที่ 137 ตอนที่ 105ก หน้า 12-13) 
 
โรคตามมาตรา 12 (4) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
1 โรคเรื้อน 
2 วัณโรคในระยะอันตราย 
3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4 โรคยาเสพติดให้โทษ 
5 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 
6 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
 
โรคตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
1 โรคเรื้อน
2 วัณโรคในระยะอันตราย
3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4 โรคยาเสพติดให้โทษ 
5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
6 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 
7 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 
     ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีมาตรการในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกฎกระทรวงฯ นี้ ได้กำหนดโรคโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด