ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการทางการแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่

บริการทางการแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ HealthServ.net

ปัจจุบัน ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ (Sriphat Medical Center, Chiang Mai) มีบริการทางการแพทย์พร้อมให้บริการ กว่า 30 แผนก ครอบคลุมทุกสาขาของการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา สอบถาม Call Center : 0-5393-6900-1 (24 hrs)

บริการทางการแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net
บริการทางการแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ HealthServ
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งบริการอันอบอุ่นประทับใจ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของการบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ


ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่อยู่: 110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Call Center: 0-5393-6900 , 0-5393-6901 , 065-4724657 หรือ 065-4724658

 
 
บริการทางการแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่ HealthServ
 

บริการทางการแพทย์

 
คลินิกอายุรกรรม
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมทั่วไป รวมทั้งการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ
โทร. 053-934613
 
โรคไต
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคไตทุกชนิด ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
โทร. 053-934613
 
โรคเลือด
บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติและปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โทร. 053-934613
 
โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม
โทร. 053-934613
 
ระบบประสาทและสมอง
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง
โทร. 053-934613
 
ระบบต่อมไร้ท่อ (โรคเบาหวาน,ไทรอยด์)
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของอวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังและต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง
โทร. 053-934613
 
โรคมะเร็ง
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งการรักษาจะขึ้นกับชนิดและระยะของโรคมะเร็ง
โทร. 053-934613
 
โรคติดเชื้อ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
โทร. 053-934613
 
ระบบการหายใจและโรคปอด
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติและโรคทางด้านระบบทางเดินหายใจและโรคปอด
โทร. 053-934613
 
คลินิกสูตินรีเวช
ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร แบบองค์รวม
โทร. 053-936830
 
คลินิกกุมาร
คลินิกกุมารเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ บริการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และรวมถึงการดูแล รักษาพยาบาลเด็ก
โทร. 053-936905
 
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำแนะนำและรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง
โทร. 053-934613
 
คลินิกกระดูกและข้อ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ
โทร. 053-936826
 
คลินิกจักษุ
ให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไป จนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจักษุแพทย์
โทร. 053-936948
 
คลินิกศัลยกรรม
บริการให้คำแนะนำ ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม
โทร. 053-936826
 
คลินิกระงับปวด
ให้บริการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดที่แท้จริงและให้การดูแลรักษาด้วยการทำหัตถการบำบัดความปวด
โทร. 053-934613
 
คลินิกหูคอจมูก
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก
โทร. 053-936826
 
ศูนย์โรคหัวใจ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
โทร. 053-934759
 
คลินิกตรวจสุขภาพ
การค้นหาความผิดปกติหรือโรคในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะรับมือกับความผิดปกตินั้นตั้งแต่เริ่มแรก
โทร. 053-936700
 
คลินิกโรคอ้วน
ให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีภาวะโรค อ้วน พร้อมดูแลภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน
โทร. 053-934642
 
คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางด้านผิวหน้า ผิวพรรณ และความงาม
โทร. 053-934733
 
คลินิกสุขภาพเด็กดี
การพบแพทย์ตามนัดในคลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย
โทร. 053-934767
 
คลินิกท่องเที่ยว
ให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง , ให้บริการวัคซีนและใบรับรองวัคซีน , วินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทาง
โทร. 053-934642
 
คลินิกอาชีวเวชกรรม
ให้การบริการด้านอาชีวอนามัย Occupational Health service
โทร. 053-934767
 
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ให้คำปรึกษาและรักษาโรคทางเดินอาหาร รวมทั้งความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ
โทร. 053-934766
 
ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ
ให้บริการทางด้านวัคซีนต่างๆ ทั้งวัคซีนสำหรับเด็กและวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
โทร. 053-936700
 
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ (IMC)
ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
โทร. 053-934514
 
ห้องคลอด
ให้บริการคลอดคุณภาพโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
โทร. 053-936903
 
ห้องทารกแรกเกิด
ดูแลและรับทารกแรกเกิดทุกรายโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบริการให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โทร. 053-936902
 
หอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
ให้บริการรักษาและดูแลอาการผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพื่อให้มีอาการดีขึ้น
โทร. 053-936623
 
คลินิกไตเทียม
ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร. 053-938794
 
ศูนย์ผ่าตัด
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา
โทร. 053-936900
 
แผนกบริการรังสี
ให้บริการถ่ายภาพรังสี (X-Ray) โดยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบสมบูรณ์ (Full Digital Radiography)
โทร. 053-936901
 
คลินิกบริการส่วนหน้า
ให้บริการตรวจโรคทางเดินหายใจ สำหรับผู้ที่มีอาการไข้หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โทร. 053-934836
 
คลินิกจิตเวช
ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาโรคทางจิตเวช คือ ความผิดปกติของจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และบุคลิกภาพ
โทร. 053-934434
 
ศูนย์เวลเนส
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านสุขภาพ ผิวพรรณและชะลอวัย แบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล
โทร. 053-934642
 
คลินิกทันตกรรม
ให้บริการด้านทันตกรรม ทั้งการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ตลอดจนการศัลยกรรมเพื่อความงาม
โทร. 053-934838
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด