ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป รุกซื้อ รพ.ทีอาร์พีเอช ตรัง มูลค่ากว่า 657 ล้านบาท

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป รุกซื้อ รพ.ทีอาร์พีเอช ตรัง มูลค่ากว่า 657 ล้านบาท HealthServ.net
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป รุกซื้อ รพ.ทีอาร์พีเอช ตรัง มูลค่ากว่า 657 ล้านบาท ThumbMobile HealthServ.net

กลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ (THG) เผยการลงทุนเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มที่มุ่งสร้างการเติบโตต่อเนื่อง โดยการเข้าลงในโรงพยาบาลที่สร้างเสร็จและดำเนินการแล้ว เพื่อสร้างเครือข่ายฐานลูกค้าในภาคใต้ สร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจและการให้บริการ อีกทั้ง โรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช เป็ นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีและมีความร่วมมือกับ THG มาตั้งแต่ปี 2539

11 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (THG) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติให้ THG เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ตรังเวชกิจ จํากัด (TRPH) ในมูลค่า 657,604,072 บาท 
 
ทําให้ บริษัท ตรังเวชกิจ จํากัด กลายเป็นบริษัทย่อยของ THG
 
บริษัท ตรังเวชกิจ จํากัด มีทุนจดทะเบียน 294,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช (เดิมชื่อ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์) เป็น โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง เปิดดําเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันเป็ นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 200เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป สําหรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล 


 
 

เหตุผลการลงทุน 

 
THG อธิบายถึงวัตถุประสงค์การลงทุนครั้งนี้ว่า เนื่องจากโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีและมีความร่วมมือกับ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป มาตั้งแต่ปี 2539  ขณะที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช มีฐานลูกค้าในภาคใต้ตอนล่างครอบคลุมจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล ในระดับที่แข็งแกร่ง ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและบริการ  
 
อีกทั้ง THG มีนโยบายที่จะสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องด้วยการเข้าซื้อกิจการ โดยจะเน้นลงทุนในโรงพยาบาลที่สร้างเสร็จแล้ว ควบคู่ไปกับการวางระบบเครือข่าย ร่วมกับบริษัทและโรงพยาบาลในเครือในพื้นที่ภาคใต้ที่มีอยู่แล้วดังนี้
 
บริษัทในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง (อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
 
โรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี (จังหวัดชุมพร) โรงพยาบาลนครคริสเตียน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และโรงพยาบาลสิโรรส (จังหวัดยะลา)  
 
โดยที่ THG มุ่งหวังว่าจะสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจและการให้บริการ TRPH มีโอกาสเติบโตและทํากําไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้ถือหุ้น
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด