Home : แพคเกจ : นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Lab) โรงพยาบาลธนบุรี

ราคา 15,000 - 20,000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลธนบุรี T: 093 580 0838 T: 02 487 2000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 27/03/2564 View: 562
ตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Lab) โรงพยาบาลธนบุรี  นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน Healthserv.net

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Lab)
ตรวจการนอนหลับแบบสมบูรณ์  15,000 บาท
ตรวจการนอนหลับแบบสมบูรณ์ ร่วมกับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก  15,000 บาท
ตรวจการนอนหลับแบบสมบูรณ์ ร่วมกับวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์  18,000 บาท
ตรวจการนอนหลับวิเคราะห์โรคลมหลับ  20,000 บาท
ตรวจการนอนหลับแบบสมบูรณ์ สำหรับเด็ก  20,000 บาท
 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ 02 487 2000 ต่อ 2005-7
ตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Lab) โรงพยาบาลธนบุรี  นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลธนบุรี

34/ 1 ซอย อิสรภาพ 44 แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โรงพยาบาลศรีระยอง
ตรวจ Sleep test
ราคา 12,000
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ตรวจวินิจฉัยนอนกรน (Sleep Lab Test)...
ราคา 13,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com