ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วันเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ Thumb HealthServ.net
วันเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

กำหนดวัน-เวลาให้บริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รพ.รามาบางพลี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-8396000


กำหนดวัน-เวลาให้บริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
  • กรณีมีบัตรรพ.แล้ว สามารถทำนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หน่วยตรวจ
  • กรณีไม่มีบัตรรพ. สามารถทำบัตรรพ.ได้ที่หน่วยเวชระเบียนชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลฯ จากนั้นจึงจะสามารถทำนัดหมายได้ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-8396000 จันทร์-ศุกร์ ในเวลา 13.00-15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
คลินิกโรคหวัด (ARI Clinic) 
โซน G ชั้น 1 ตึกรพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
ให้บริการคัดกรองโควิด-19 โดยลำดับการให้บริการจะเป็นไปตามความรุนแรงของอาการและสัญญาณชีพที่ประเมินโดยพยาบาลวิชาชีพ
จันทร์-ศุกร์ 7.00-16.00 น.
เปิดรับบัตรคิว 7.00 น. 
*งดบริการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
**งด การมารอรับบริการนอกเวลาที่กำหนด
*** งด รับบัตรคิวแทนหรือจัดคิวแทนกัน 
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก กุมารเวชศาสตร์ (เด็ก) 
โทร. 02-8396293 02-8396294 
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-15.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 16.00-18.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-11.30 น.
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก จักษุวิทยา (ตา)
โทร. 02-8396400
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 16.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-12.00 น.
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ผิวหนัง
โทร. 02-8396420 
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-พุธ 8.00-16.00 น.
พฤหัสบดี  8.00-15.00 น.
ศุกร์  8.00-14.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 16.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-12.00 น.
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ครอบครัว
โทร. 02-8396330
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 8.00-16.00 น.
พฤหัสบดี  8.00-12.00 น.
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โทร. 02-8396310
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 16.00-19.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.
 
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)
โทร. 02-8396390
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์-พฤหัสบดี 16.00-19.00 น.
ศุกร์ 17.00-19.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก สูติ-นรีเวชกรรม
โทร. 02-8396242
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ พุธ พฤหัสบดี 16.00-19.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.
 
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรม 
โทร. 02-8396340
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์-พฤหัสบดี 16.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-12.00 น.
 
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โทร. 02-8396341
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 16.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-12.00 น.
 
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก อายุรกรรม
โทร. 02-8396360
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 16.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-12.00 น.
 
 
 
 
คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย 
โทร. 02-8396380
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ และพฤหัสบดี 16.00-18.30 น.
เสาร์ 9.00-12.00 น.
 
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก จิตเวช
โทร. 02-8396430
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 8.00-16.00 น.
พุธ และ ศุกร์ 8.00-12.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
เสาร์ 8.00-12.00 น.
 
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก จิตเวชเด็ก
โทร. 02-8396430
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 8.00-16.00 น.
พุธ 8.00-12.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
เสาร์ที่ 1 , 3 และ 5 ของเดือน  8.00-12.00 น.
 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ทันตกรรม
โทร. 02-8396410
คลินิกปกติในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด