ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์

Apr 05, 2021 245
ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์  (ข่าวสารสุขภาพ ) Healthserv.net Img1 size: 631x900 px

ด้วยมีข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ กรณีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยฉีดสารบางอย่างเข้าไปในข้อเข่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอ้างว่าเป็นการรักษาการปวดเขาจากข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีปั่นเลือดแล้วฉีดเข้าไปในหัวเข่า ไม่ต้องผ่าตัดแล้ว ข้างละ 300 บาท ถ้าไม่อยากผ่าให้มาที่วชิรพยาบาล นั้น ข่าวดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

 ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์
 
ด้วยมีข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ กรณีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยฉีดสารบางอย่างเข้าไปในข้อเข่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอ้างว่าเป็นการรักษาการปวดเขาจากข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีปั่นเลือดแล้วฉีดเข้าไปในหัวเข่า ไม่ต้องผ่าตัดแล้ว ข้างละ 300 บาท ถ้าไม่อยากผ่าให้มาที่วชิรพยาบาล นั้น
 
ข่าวดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้
 
1. การถ่ายทำวีดีโอและการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว ไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษาหรือทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลไม่มีนโยบายในการให้ถ่ายภาพใด ๆ ของผู้ป่วยและบุคลากร ตลอดจนวิธีการรักษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและความลับของผู้ป่วยและสิทธิของบุคลากรของโรงพยาบาล
 
2. การรักษาการปวดเข่าโดยการฉีดเกล็ดเลือดที่ได้จากการเจาะเลือดของผู้ป่วยเองนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นเลือด เพื่อคัดแยกส่วนเกล็ดเลือดนำมาฉีดเข้าข้อเข่าของผู้ป่วยที่มีการปวดเข่าและมีความเสื่อมไม่มากโดยมีความมุ่งหวังเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยในระยะไม่เกิน 1 ปี
 
3. การรักษาโดยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีใหม่ ทางการแพทย์มีความเห็นร่วมกันว่า
 
3.1 สามารถลดอาการปวดใน 12 เดือนแรกหลังให้การรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะแรกหรือระยะปานกลาง โดยที่ไม่มีการโก่งของข้อเข่า
 
3.2 อาจมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้อและการอักเสบหลังการรักษาได้
 
3.3 ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเตรียมเกล็ดเลือดโดยวิธีที่ต่างกันในแต่ละสถาบัน จะมีประโยชน์ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมที่ต่างกันหรือไม่
 
3.4 ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการรักษาดังกล่าวสามารถชะลอการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อในข้อเขาเสื่อมได้หรือไม่ เนื่องจากมีหลักฐานที่จำกัด
 
4. ค่ารักษา ปกติจะอยู่ระหว่าง 3,500-4,000 บาท ต่อข้าง การคิดค่ารักษา 300 บาท ตามข่าวเป็นกรณีที่ได้รับการลดหย่อนหรือการอนุเคราะห์ในผู้ป่วยบางราย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 
5. ทีมแพทย์ผู้รักษามีศักยภาพในการให้การรักษาในจำนวนที่จำกัด สัปดาห์ละ 2 ราย เกินกว่านั้น ต้องนัดหมายตามคิว
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com