ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์

ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์ Thumb HealthServ.net
ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์ ThumbMobile HealthServ.net

ด้วยมีข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ กรณีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยฉีดสารบางอย่างเข้าไปในข้อเข่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอ้างว่าเป็นการรักษาการปวดเขาจากข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีปั่นเลือดแล้วฉีดเข้าไปในหัวเข่า ไม่ต้องผ่าตัดแล้ว ข้างละ 300 บาท ถ้าไม่อยากผ่าให้มาที่วชิรพยาบาล นั้น ข่าวดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์ HealthServ
 ประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
เรื่อง ชี้แจงข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์
 
ด้วยมีข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ กรณีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยฉีดสารบางอย่างเข้าไปในข้อเข่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอ้างว่าเป็นการรักษาการปวดเขาจากข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีปั่นเลือดแล้วฉีดเข้าไปในหัวเข่า ไม่ต้องผ่าตัดแล้ว ข้างละ 300 บาท ถ้าไม่อยากผ่าให้มาที่วชิรพยาบาล นั้น
 
ข่าวดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้
 
1. การถ่ายทำวีดีโอและการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว ไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษาหรือทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลไม่มีนโยบายในการให้ถ่ายภาพใด ๆ ของผู้ป่วยและบุคลากร ตลอดจนวิธีการรักษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและความลับของผู้ป่วยและสิทธิของบุคลากรของโรงพยาบาล
 
2. การรักษาการปวดเข่าโดยการฉีดเกล็ดเลือดที่ได้จากการเจาะเลือดของผู้ป่วยเองนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นเลือด เพื่อคัดแยกส่วนเกล็ดเลือดนำมาฉีดเข้าข้อเข่าของผู้ป่วยที่มีการปวดเข่าและมีความเสื่อมไม่มากโดยมีความมุ่งหวังเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยในระยะไม่เกิน 1 ปี
 
3. การรักษาโดยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีใหม่ ทางการแพทย์มีความเห็นร่วมกันว่า
 
3.1 สามารถลดอาการปวดใน 12 เดือนแรกหลังให้การรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะแรกหรือระยะปานกลาง โดยที่ไม่มีการโก่งของข้อเข่า
 
3.2 อาจมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้อและการอักเสบหลังการรักษาได้
 
3.3 ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเตรียมเกล็ดเลือดโดยวิธีที่ต่างกันในแต่ละสถาบัน จะมีประโยชน์ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมที่ต่างกันหรือไม่
 
3.4 ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการรักษาดังกล่าวสามารถชะลอการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อในข้อเขาเสื่อมได้หรือไม่ เนื่องจากมีหลักฐานที่จำกัด
 
4. ค่ารักษา ปกติจะอยู่ระหว่าง 3,500-4,000 บาท ต่อข้าง การคิดค่ารักษา 300 บาท ตามข่าวเป็นกรณีที่ได้รับการลดหย่อนหรือการอนุเคราะห์ในผู้ป่วยบางราย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 
5. ทีมแพทย์ผู้รักษามีศักยภาพในการให้การรักษาในจำนวนที่จำกัด สัปดาห์ละ 2 ราย เกินกว่านั้น ต้องนัดหมายตามคิว
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด