ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด

การตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด

จากการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ทารกคลอดปกติ 1-3 ใน 1000 คน มีปัญหาการได้ยินทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้า พูดช้า พูดไม่ชัด ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทั้งทางด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้
การตรวจพบความผิดปกติทางการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด หรืออายุน้อย จะช่วยให้เด็กได้รับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้ลดปัญหาต่างๆที่ตามมาได้

การตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด

จากการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ทารกคลอดปกติ 1-3 ใน 1000 คน มีปัญหาการได้ยินทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้า พูดช้า พูดไม่ชัด ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทั้งทางด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้
การตรวจพบความผิดปกติทางการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด หรืออายุน้อย จะช่วยให้เด็กได้รับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้ลดปัญหาต่างๆที่ตามมาได้

หลักการตรวจการทำงานของหูชั้นในโดยวิธีการวัดเสียงสะท้อน

เครื่องมือที่ใช้สามารถตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยอาศัยการส่งผ่านเสียงจากหูชั้นนอก (ใบหู และรูหู),หูชั้นกลาง (แก้วหู,กระดูกหู,ช่องหูชั้นกลาง) แล้ววัดเสียงสะท้อนกลับ ซึ่งเป็นกระบวนการรับเสียงใสหูชั้นใน ดังนั้น ถ้ามีความผิดปกติที่หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง จะทำให้ผลตรวจผิดปกติด้วย

วิธีการตรวจ

โดยการใส่เครื่องมือขนาดเล็กเท่าหูฟัง ที่รูหูชั้นนอก ซึ่งจะมีจุดปล่อยเสียงออก และวัดระดับเสียงที่กลับมา ปริมาณและความถี่ของ เสียงที่ไข้ไม่มีผลทำให้เจ็บปวด และไม่มีผลเสียต่อประสาทหูหรือสมอง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ 30 วินาที - 1 นาที ไม่จำเป็นต้องใช้ยา หรือดมยาสลบ

โรงพยาบาลวิภาวดี มีเครื่องมือการตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด(Audiogram)บริการค่ะ

แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด