ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โนโว นอร์ดิสค์ สู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าหนุนภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

โนโว นอร์ดิสค์ สู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าหนุนภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย HealthServ.net
โนโว นอร์ดิสค์ สู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าหนุนภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ThumbMobile HealthServ.net

โนโว นอร์ดิสค์ บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกสัญชาติเดนมาร์ค ก้าวผ่านศตวรรษแรกสู่ศตวรรษใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นหัวใจหลักของบริษัท ผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในประเทศไทย

             ด้วยปัจจัยจากประชากรโลกสูงวัย อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปสู่การค้นพบยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ทุกวันนี้อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและเวชภัณฑ์ยา จึงเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามอง ปัจจุบันตลาดยาและเวชภัณฑ์ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 5-6% ต่อปี ขณะที่ในประเทศไทย อยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ย 4- 5% ต่อปี             หนึ่งในบริษัทฯ นวัตกรรมเวชภัณฑ์ชั้นนำที่ดูแลสุขภาพระดับโลกอย่าง "โนโว นอร์ดิสค์" (Novo Nordisk) ที่ก่อตั้งมายาวนานและมีอายุครบ 100 ปี ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคเบาหวานสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีการคิดค้นนวัตกรรมและเป็นผู้นำด้านการดูแลโรคเบาหวานมายาวนาน ถึง 100 ปี และเป็นผู้นำนวัตกรรมการรักษาโรคอ้วนด้วยปากกาลดน้ำหนัก รวมถึงผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคหายาก และโรคเรื้อรังอื่นๆ จนทำให้ปี 2566 ที่ผ่านมา โนโว นอร์ดิสค์ เติบโตสูงถึง 36% เมื่อเทียบกับปี 2565 อีกด้วย

 
 
โนโว นอร์ดิสค์ สู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าหนุนภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย HealthServ

เน้นวิจัยทางคลินิก พัฒนายาใหม่ๆ 


             นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ (Enrico Cañal Bruland) รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด ให้ข้อมูลว่า โนโว นอร์ดิสค์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนายาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้ องการในการรักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั่วโลก บริษัทมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการทดลองทางคลินิกเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเวชภัณฑ์และวิ ธีการรักษาใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับสุขภาพของผู้คนทั่วโลก
 

              เนื่องด้วยจากตัวเลขโรคเบาหวานและโรคอ้วนมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคั ญ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีก 5-10 ปี จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภค ในอดีตโรคเบาหวานถือเป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันความต้องการใช้ยาไม่ได้มีเพียงกลุ่มผู้สูงอายุ และอายุเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น และคนอายุน้อยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการขยายขอบเขตมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตัดสินใจลงทุนขยายโรงงานเพิ่มขึ้น

 
             สำหรับในประเทศไทย โนโว นอร์ดิสค์ มีการทำการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trials) ไม่ต่ำกว่า 10 งานวิจัย มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมมากกว่า 660 คน ซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นมีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน ซึ่งนับเป็นการสร้างประโยชน์ ให้กับทุกฝ่าย ประกอบด้วย

             1) ผู้ป่วยได้รับนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

             2)  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีใหม่และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการรักษา

             3)  ด้านกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยจะช่วยเอื้อให้การขอขึ้นทะเบียนยาใหม่กับ อย. ได้รับอนุมัติเร็วขึ้น เพราะมีข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ในช่วงของการพัฒนายาตั้งแต่ระยะต้น 
โนโว นอร์ดิสค์ สู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าหนุนภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย HealthServ

มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสาธารณสุขไทย


             อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องใหญ่ ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) เนื่องจากในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ประมาณ 6 ล้านคน และประชากรกว่าครึ่งหนึ่งมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน โดยโครงการ Affordability Project มีระยะดำเนินการ 3 ปี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษาโรคเบาหวานในพื้นที่ชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นตัวอย่างของการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจและยกระดับการเข้าถึงระบบสุขภาพให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขของไทยและยังมีแผนในการขยายความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง


             ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โนโว นอร์ดิสค์ เติบโตอย่างรวดเร็วและขยายกำลังคนอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ตระหนักถึงความต้องการด้านการรักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วนที่ ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงมุ่งมั่นพัฒนายาใหม่ๆ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงได้นำองค์ความรู้จากการพัฒนายาโรคเบาหวานและโรคอ้วน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคหายากและโรคหัวใจต่อไป 

ไทยมีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก             นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ กล่าวปิดท้ายว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ต่างจากออสเตรเลียหรืออินเดีย โดยในปี 2567 นี้ บริษัทยังคงรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญในทุกมิติ รอบด้าน ทุกวันนี้โนโว นอร์ดิสค์ ในประเทศไทย เรามีพนักงานกว่า 300 คน เติบโตขึ้น 2 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่สนับสนุนความหลากหลาย เคารพซึ่งกันและกัน และเน้นการให้คุณค่าและการมีส่วนร่วมของทุกคน

             และเป็นที่น่าภูมิใจที่สำนักงานในไทย ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด (Best Places to Work) ต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน

             โนโว นอร์ดิสค์ มีพนักงานทั่วโลกกว่า 64,319 คน กระจายอยู่ใน 80 ประเทศ และมีศูนย์วิจัยและพัฒนาในอีก 5 ประเทศ ที่ผ่านมาบริษัทสามารถส่งมอบการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 40.5 ล้านคน และช่วยเหลือเด็กผ่านโครงการ Changing Diabetes® in Children กว่า 52,000 คน นอกจากนี้ ยังได้รับอนุมัติอินซูลินสำหรับมนุษย์ที่ไม่ต้องแช่เย็นในอีก 29 ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรังทั่วโลก
โนโว นอร์ดิสค์ สู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าหนุนภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด