ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร บริการผ่าตัดทำหัตถการ ผู้ประกันตน ไม่ต้องรอคิวนาน

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร บริการผ่าตัดทำหัตถการ ผู้ประกันตน ไม่ต้องรอคิวนาน Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร บริการผ่าตัดทำหัตถการ ผู้ประกันตน ไม่ต้องรอคิวนาน ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกันตน เพื่อเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการทำหัตถการ 3 รูปแบบ คือ ผ่าตัดนิ่วในไต ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OPD2 โทร. 033-265-599 ต่อ 2136-2138

 สำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกันตน เพื่อเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการทำหัตถการ ได้แก่
 
 ผ่าตัดนิ่วในไต
 ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
 ผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก
 
โดยผู้ประกันตน
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
  • ไม่ต้องรอคิวนาน
  • ยังสามารถได้รับบริการผ่าตัดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ามาพบแพทย์ จนสิ้นสุดกระบวนการรักษา
 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 นี้
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OPD2 โทร. 033-265-599 ต่อ 2136-2138
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร บริการผ่าตัดทำหัตถการ ผู้ประกันตน ไม่ต้องรอคิวนาน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด