ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลงานเด่นรับมือโควิดของ 10 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

ผลงานเด่นรับมือโควิดของ 10 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 Thumb HealthServ.net
ผลงานเด่นรับมือโควิดของ 10 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ThumbMobile HealthServ.net

ปี 2564 ปีที่หนักหน่วงสำหรับประเทศไทยในการรับมือและจัดการกับไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อมากมายและมีการสูญเสียจำนวนมาก ย้อนกลับไปดูผลงานของ 10 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญทั้งสิ้น ที่พาประเทศไทยก้าวผ่านความยากลำบากและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนไทยได้ แต่ละหน่วยงานมีผลงานอะไร ดูได้จากนี้

 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ธพ.บุษราคัม รพ.สนามขนาด 3,700 เตียงดูแลผู้ป่วยสีเหลืองและแดง กว่า 20,000 ราย
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เครือข่ายแล็บมาตรฐานโลกตรวจแยกสายพันธุ์โควิด 19
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การขึ้นทะเบียนวัดซีนโควิด 19 ที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิผล สำหรับใข้ในภาวะฉุกเฉิน 6 ชนิด
 
กรมควบคุมโรค
International Vaccination Certificate ทั้งแบบรูปเล่ม และเอกสารอิเล็กทธอนิกส์ เดินทางมั่นใจ ใข่ได้ทั่วโลก
 
กรมการแพทย์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation กว่า 1.5 แสนคน
 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ยาฟ้าทะลายโจร เสริมการรักษาแผนปัจจุบัน ลดการเกิดอาการธุนแรง สร้างเศรษฐกิจไทย
 
องค์การเภสัชกรรม
ฟาเวียร์ ยาพาวิพิธาเวียร์แบธนด์ไทย มาตรฐานสากล ดูแลชีวิตคนไทย เสริมความมั่นคงทางยาของประเทศ
 
กรมอนามัย
COVID Free Setting มาตรการปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ/กิจกรรม
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พลัง อสม. เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พร้อมชวนทุกครอบครัวร่วมใจไปรับวัคนต้านโควิด 19
 
กรมสุขภาพจิต
หลักการ 3 A : Ask Affirm Advice สร้างแรงจูงใจประชาชนรับการฉีดวัคนเพิ่มขึ้น
ผลงานเด่นรับมือโควิดของ 10 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด