ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.กาญจนบุรี

รพ.สต ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.กาญจนบุรี Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.กาญจนบุรี ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตุลาคม 2565 รวม 97 แห่ง

 รพ.สต.บ้านเขาพุราง ตำบลปากแพรก อ.เมือง
รพ.สต.บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.เมือง
รพ.สต.บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี
รพ.สต.บ้านท่ามะนาว ตำบลวังด้ง อ.เมือง
รพ.สต.บ้านท่าทุ่ม ตำบลวังด้ง อ.เมือง
รพ.สต.บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี
รพ.สต.บ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา อ.เมือง
รพ.สต.บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อ.เมือง
รพ.สต.บ้านหนองหญ้า ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง อ.เมือง
รพ.สต.บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น อ.เมือง
รพ.สต.บ้านถ้ำมังกรทอง อ.เมือง
รพ.สต.บ้านเขาตองพัฒนา อ.เมือง

 
รพ.สต.บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค
รพ.สต.บ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค
รพ.สต.บ้านดาวดึงส์ ตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค
รพ.สต.บ้านช่องอ้ายกาง ตำบลลุ่มส่ม อ.ไทรโยค
รพ.สต.บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อ.ไทรโยค
รพ.สต.บ้านหนองปลา ตำบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค

 
รพ.สต.หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย
รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย
รพ.สต.บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย
รพ.สต.บ้านหนองรี ตำบลหนองรี อ.บ่อพลอย
รพ.สต.บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อ.บ่อพลอย
รพ.สต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย
รพ.สต.บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน อ.บ่อพลอย

 
รพ.สต.บ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์
รพ.สต.บ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์

 
รพ.สต.บ้านหนองพันท้าว ตำบลพงตึก อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านดอนชะเอม ตำบลดอนชะเอม อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านโพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อ.ท่ามะกา
รพ.สต.หนองลาน อ.ท่ามะกา


 
รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อ.ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อ.ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม อ.ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านห้วยไร่ ตำบลพังตรุ อ.ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านรางสาลี่ ตำบลรางสาลี่ อ.ท่าม่วง

 
 
รพ.สต.บ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านเหมืองปิล๊อก ตำบลปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านหินดาด ตำบลหินดาด อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านเกริงกระเวีย ตำบลชะแล อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านทุ่งเสือโทน ตำบลชะแล อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านภูเตย ตำบลชะแล อ.ทองผาภูมิ
รพ.สต.บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ

 
รพ.สต.บ้านเวียกะดี้ ตำบลหนองลู อ.สังขละบุรี
รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู อ.สังขละบุรี
รพ.สต.บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู อ.สังขละบุรี
รพ.สต.บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อ.สังขละบุรี
รพ.สต.บ้านยางขาว ตำบลปรังเผล อ.สังขละบุรี
รพ.สต.บ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ อ.สังขละบุรี

 
รพ.สต.บ้านแสลบหย่อง ตำบลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านเขาวงพระจันทร์ ตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านโป่งพรหม ตำบลหนองโสน อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองเค็ด ตำบลหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ
รพ.สต.บ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ

 
รพ.สต.บ้านหนองไผ่เดิม ตำบลหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย
รพ.สต.บ้านยางเกาะ ตำบลกลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลจรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย
รพ.สต.บ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย
รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลจรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย

 
รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อ.หนองปรือ

 
รพ.สต.ทัพพระยา อ.ห้วยกระเจา
รพ.สต.บ้านไพรงาม ตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา
รพ.สต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา
รพ.สต.บ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
รพ.สต.บ้านสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด