ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา เปิดบริการ 13 ธันวาคม 64

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา เปิดบริการ 13 ธันวาคม 64 Thumb HealthServ.net
อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา เปิดบริการ 13 ธันวาคม 64 ThumbMobile HealthServ.net

พื้นที่ให้บริการ 8 ชั้น ครอบคลุมบริการทางการแพทย์ทุกด้านสำหรับประชาชน อาทิ คลินิกประกันสังคม คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป คลินิกนอกเวลา คลินิกสูตินรีเวชกรรม รังสีวิทยา เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรม คลินิกเด็กดี ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-320200 ต่อ 23123 , 23154

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา เปิดบริการ 13 ธันวาคม 64 HealthServ

จำแนกตามชั้น ได้ดังนี้

ชั้น 1 ลงทะเบียน คัดกรอง ตรวจสอบสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์ รับรักษาในโรงพยาบาล และส่งต่อผู้ป่วย จ่ายยา การเงิน

ชั้น 2 รังสีวิทยา - เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ จ่ายยา การเงิน

ชั้น 3 คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชั้น 4 คลินิกประกันสังคม คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป คลินิกนอกเวลา เวชศาสตร์ชันสูตร (เจาะเลือด) จ่ายยา การเงิน

ชั้น 5 คลินิกศัลยกรรม คลินิกเด็กดี

ชั้น 6 คลินิกสูตินรีเวชกรรม คลินิกอายุรกรรม คลินิกกุมารเวชกรรม จ่ายยา การเงิน

ชั้น 7 คลินิกอายุรกรรมเคมีบำบัด โรคเลือด เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ ลงทะเบียนโรคเรื้อรัง เบาหวาน มะเร็ง คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู คลินิกฝังเข็ม กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การเงิน

ชั้น 8 คลินิกจักษุกรรม (ตา) คลินิกโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก) ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-320200 ต่อ 23123 , 23154
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด