ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สพฉ.1669 เปิดอบรมหลักสูตร การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล

สพฉ.1669 เปิดอบรมหลักสูตร การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล  Thumb HealthServ.net
สพฉ.1669 เปิดอบรมหลักสูตร การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล  ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 เปิดอบรมหลักสูตร การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course : EVOC) รับสมัครจำนวนจำกัด

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 เปิดอบรมหลักสูตร การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course : EVOC)

รับสมัครจำนวนจำกัด
 
• รุ่นวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566
• อบรม 2 วัน #ฟรีอาหาร
• จบหลักสูตรได้วุฒิบัตรรับรอง
• สถานที่ฝึกอบรม : โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ by SCG Skills Development สระบุรี

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท 
ไม่รวมที่พัก ฟรีอาหาร

คุณสมบัติผู้อบรม
1. มีใบขับขี่รถยนต์
2. รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
3. ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 
วิธีสมัคร
วิธีการลงทะเบียน
1. สแกน QR Code ชำระค่าลงทะเบียนและ ส่งหลักฐานการชำระเงินกรอกข้อมูลผู้เข้าฝึกอบรม
2. กรอกข้อมูลผู้เข้าฝึกอบรม
 
Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/
 
ค่าลงทะเบียนและอาหาร ท่านละ 3,000 บาท
 
***ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน (แนบหลักฐานการชำระเงินในแบบฟอร์ม) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2566 หรือ จำนวนผู้อบรมลงทะเบียนครบ 50 ท่าน (ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สพฉ.) กำหนด อย่างใดอย่าหนึ่งถึงก่อนเป็นการปิดรับการลงทะเบียน***
สพฉ.1669 เปิดอบรมหลักสูตร การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล  HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด