ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เชิญชมเสวนาออนไลน์ "การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19" (ผ่าน FB Live)

เชิญชมเสวนาออนไลน์ "การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19" (ผ่าน FB Live) Thumb HealthServ.net
เชิญชมเสวนาออนไลน์ "การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19" (ผ่าน FB Live) ThumbMobile HealthServ.net

โครงการ “คุยเรื่องไต ไขความจริง” เชิญชมเสวนาออนไลน์ ผ่าน Facebook Live หัวข้อ “การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19” วันศุกร์ ที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 18.00 – 19.00 น.

เชิญชมเสวนาออนไลน์ "การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19" (ผ่าน FB Live) HealthServ
กรุงเทพฯ – สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้โครงการ “คุยเรื่องไต ไขความจริง” หัวข้อ “การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19” เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสม หรือ LAAB (Long-acting Antibody) ในการป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ก่อนการสัมผัสเชื้อ แนวทางการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ รวมถึงการปฏิบัติก่อนและหลังได้รับยา ดำเนินรายการโดย อ. ดร. พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage
 
วันศุกร์ ที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 18.00 – 19.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด