ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัวเว็บ คลิปหลุดทำไง.com ช่องทางช่วยเหลือแจ้งเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เปิดตัวเว็บ คลิปหลุดทำไง.com ช่องทางช่วยเหลือแจ้งเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก Thumb HealthServ.net
เปิดตัวเว็บ คลิปหลุดทำไง.com ช่องทางช่วยเหลือแจ้งเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ThumbMobile HealthServ.net

รัฐบาลเปิดตัวเว็บไซต์สำหรับช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการแจ้งเหตุเรื่องล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต #แก่เด็กและผู้ปกครอง www.คลิปหลุดทำไง .com หรือ www.help.ticac.org

 
16 ส.ค.65 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว การเปิดตัวเว็บไซต์ www.คลิปหลุดทำไง.com หรือ www.help.ticac.org  เป็นช่องทางสำหรับให้ความช่วยเหลือ รับแจ้งเหตุการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต 
 
 
เว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ "โครงการประชารัฐยุติธรรมนำเด็กปลอดภัย" เพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาการครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของปัญหาการค้ามนุษย์ ดำเนินการโดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันพระปกเกล้า โครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
 
 
ภายหลังจากเปิดตัวแล้ว ภารกิจการดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าวจะถ่ายโอนจาก สบนร. ไปยัง คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children หรือ TICAC) ที่อยู่ในศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลต่อไป
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ หวังจะเป็นการช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนในเรื่องของการถูกละเมิดทางเพศ และมีการนำข้อมูลและภาพต่าง ๆ ไปเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดทางเพศได้อย่างแท้จริง
 
ในแง่กฏหมาย ได้มีการตรากฎหมายเพิ่มเติม ใน ป.อาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ทำได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
 
 
สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กผ่านออนไลน์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายในการทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติยศทั้งต่อตนเองและครอบครัว ทุกฝ่ายในสังคมต้องช่วยกันหาวิธีและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น รวมทั้งประชาชนทุกคนต้องระมัดระวังการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีและรู้จักใช้เทคโนโลยีต่างๆ และโทรศัพท์อย่างรู้เท่าทันทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายคลิป และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ไปในสื่อโชเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์และปลอดภัย รวมไปถึงต้องบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพภายหลังการยกเลิกการใช้โทรศัพท์หรือหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว อันจะนำมาซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดการเสียหายต่อชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวตามมาภายหลังได้
 
เปิดตัวเว็บ คลิปหลุดทำไง.com ช่องทางช่วยเหลือแจ้งเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก HealthServ

กฏหมายคุ้มครองเด็ก

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด