ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565

สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 Thumb HealthServ.net
สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

ทุกเดือน สปสช.จะทำการอัพเดตข้อมูลจำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิสปสช. เป็นตัวเลขที่จะบอกให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง/จำนวนผู้ได้สิทธิบัตรทองรายใหม่ จำนวนผู้ที่ย้ายสิทธิมาจากสิทธิอื่นๆ (ข้าราชการ ประกันสังคม ฯลฯ)


ประชากรสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ สปสช. 

ประจำเดือนสิงหาคม 2565  

• เปลี่ยนจากสิทธิว่าง เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )   89,103   คน 
• เปลี่ยนจากสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )   6,885   คน
• เปลี่ยนจากสิทธิประกันสังคม เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )  36,545  คน
• ประชากรที่เปลี่ยนจากสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )   899 คน 
• เปลี่ยนจากสถานะอื่น เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช.)  1,624 คน 

รวมจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ UC รายใหม่ทั้งหมด 135,056  คน 

ข้อมูลวันที่ : 15  กันยายน 2565
สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 HealthServ
 

การจำแนกสิทธิหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 
• จำนวนประชากรในประเทศ    67.29   ล้านคน
• จำนวนประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ    66.97   ล้านคน  
• สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) 47.23 ล้านคน
• สิทธิประกันสังคม  12.73 ล้านคน
• สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5.30  ล้านคน
• สิทธิพนักงานท้องถิ่น   0.64   ล้านคน
• สิทธิครูเอกชน  0.077  ล้านคน 
 
ข้อมูลวันที่ :   15 กันยายน 2565 
สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด