ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่ม ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 9 รวม 825 แห่งแล้ว

ถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่ม ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 9 รวม 825 แห่งแล้ว Thumb HealthServ.net
ถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่ม ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 9 รวม 825 แห่งแล้ว ThumbMobile HealthServ.net

สธ.ถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่มที่ “ขอนแก่น” รวมเป็น 9 จังหวัด 825 แห่ง รองปลัดห่วงเผย ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจได้เงินเดือนช้ากว่าปกติ ห่วงกลุ่มพนักงานราชการ/พกส./ลูกจ้างชั่วคราว อบจ.ยังทำแนวทางการจ้างไม่เสร็จ อาจทำให้มีปัญหาการจ่ายเงินเดือน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งประสานติดตาม เพื่อไม่ให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ

ถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่ม ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 9 รวม 825 แห่งแล้ว HealthServ
 
          
 
          21 ตุลาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม
 
 
 
 

        ความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต. ให้ อบจ. ขณะนี้มีการถ่ายโอนเพิ่มขึ้นอีก 1 จังหวัด คือ ขอนแก่น รวมมีการถ่ายโอนแล้ว 9 จังหวัด 825 แห่ง ดังนี้

ภูเก็ต 12 แห่ง
สกลนคร 142 แห่ง
นครปฐม 36 แห่ง
ศรีสะเกษ 117 แห่ง
ระยอง 40 แห่ง
ปราจีนบุรี 94 แห่ง
เชียงราย 118 แห่ง
นนทบุรี 18 แห่ง
ขอนแก่น 248 แห่งด้านการจัดบริการประชาชนขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีปัญหา


แต่ด้านบุคลากรยังมีประเด็นที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีคำสั่งโอนแล้วตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2565 และสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินเดือนไปให้ อบจ. ตั้งเบิกแล้ว แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย ทำให้ได้รับเงินเดือนช้ากว่าปกติ

ส่วนกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นการทำสัญญาจ้างงาน อบจ.ยังอยู่ระหว่างการวางแนวทางการจ้าง จึงอาจมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ทำให้ไม่ได้รับเงินเดือนได้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเร่งรัดติดตามการดำเนินการของ อบจ. เพื่อไม่ให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบแล้ว โดยให้ยึดตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


 
           นพ.พงศ์เกษม กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มข้าราชการที่ตำแหน่งอยู่ในโรงพยาบาลและขอไปช่วยราชการที่รพ.สต./สอน.ที่ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. อาจไม่สามารถตัดโอนตำแหน่งไปได้ เพราะภารกิจเดิมไม่ใช่การบริการปฐมภูมิ หากประสงค์จะโอนไป อบจ. ขอให้โอนไปในตำแหน่งที่ อบจ. กำหนดไว้แล้ว ตามขั้นตอนการโอนปกติ ทั้งนี้ หากมีปัญหาใดๆ ในการถ่ายโอน สามารถแจ้งศูนย์ประสานการถ่ายโอนภารกิจฯ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยประสานอบจ.แก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป
 
ถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่ม ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 9 รวม 825 แห่งแล้ว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด