ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทาง

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทาง HealthServ.net
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทาง ThumbMobile HealthServ.net

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทาง

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทาง HealthServ

การขอใบรับรองแพทย์ COVID-19

หมายเหตุ
 • ข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับผู้ที่สบายดี แต่มาขอตรวจ COVID-19 เพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น
 • ถ้าท่านมีอาการไม่สบาย หรือได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็น COVID-19 หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID ท่านสามารถเข้ารับการตรวจที่คลินิกไข้/คลินิก ARI ดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้
 • ในวันที่ท่านมาโรงพยาบาล ท่านจะถูกคัดกรองที่ประตูทางเข้าของโรงพยาบาล ถ้าท่านมีไข้หรือมีอาการของ COVID-19 หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ท่าจะถูกแนะนำให้ไปตรวจที่ fever/ARI clinic ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Travel clinic ได้
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการออกเอกสารรับรองการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางหรือการยื่นวีซ่า หรือใช้เพื่อเตรียมตัวผ่าตัด โดยหากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว กรุณาทำตามขั้นตอนนี้
 

ขอใบรับรองแพทย์ COVID-19 ใช้ก่อนการเดินทาง/ใช้ขอวีซ่า 

1. พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางของท่าน ว่าจำเป็นต้องเดินทางในช่วงนี้หรือไม่ 
2. ศึกษาข้อกำหนดของประเทศปลายทางให้ละเอียด แนะนำให้อ่านบทความนี้ คำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID-19 และการขอใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง
3.  สำหรับการตรวจ COVID-19 ทางคลินิกมีบริการตรวจ 2 วิธี ได้แก่
 • a. Real time RT-PCR
 • b. COVID-19 Rapid - Antigen test
4. การนัดหมาย
 • การตรวจทั้ง 2 วิธี ให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าที่โดยคลิกที่นี่  ระบบนัดตรวจ COVID online 
 • ทางคลินิกจะทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ เป็นรอบๆ ดังนี้
  • วันจันทร์ - ศุกร์ มี 3 รอบคือ 9.00น. 11.00น. และ 14.00น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ มี 1 รอบ คือ 10.30น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ บางวัน ทางคลินอาจเปิด 1 รอบ คือ 10.30น. (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หรือดูที่ตารางนัดหมายว่าเปิดให้บริการหรือไม่) 
 • ท่านต้องทำการนัดหมายตามช่วงเวลาที่ปรากฏในตาราง
 • ในบางรายอาจจะต้องรอให้ถึงรอบ เช่น แม้ว่าท่านจะผ่านการคัดกรอง และพบแพทย์เสร็จแล้วตอน 8.30 ท่านจำเป็นต้องรอตอน 9 น. เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ (swab)
 • ถ้าตารางนัดเต็มและท่านมีความจำเป็นต้องตรวจในวันดังกล่าว แนะนำให้ติดต่อสอบถามทาง Email หรือ Chat box ในหน้า website เจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยเหลือท่าน และถ้ายังพอมีช่องว่าง อาจแนะนำให้ท่าน Walk in มาตรวจ อย่างไรก็ตามในวันนั้นท่านอาจจะต้องรอนานกว่าปกติ
5. วันที่มาตรวจ
 • ให้ท่านนำสำเนา passport มาด้วย 1 ฉบับ เพื่อความถูกต้องในการลงข้อมูลในใบรายงานผลและใบรับรองแพทย์
 • พยาบาลจะทำการคัดกรอง วัดสัญญาณชีพ และให้พบแพทย์ก่อนเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการตรวจก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจจริง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง
6. วีธีการตรวจ COVID-19 และการรับผลตรวจ
 • Real time RT-PCR
  • เก็บตัวอย่างจากบริเวณจมูกลและลำคอ
  • ผลการตรวจ COVID-19 จะใช้เวลาประมาณ 1 วัน
  • ถ้าท่านไม่ต้องการรับใบรับรองแพทย์ ท่านสามารถขอให้ส่งผลการตรวจทาง Email ได้ โดยผลการตรวจจะถูกส่งให้ทาง Email ในคืนวันที่ตรวจ
  • สำหรับใบรับรองแพทย์ตัวจริง (Medical Certificate) ต้องมารับด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ท่านอื่นมารับให้ โดยสามารถมารับได้ในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-11.00น.
  • ผลการตรวจและใบรับรองแพทย์จะออกให้เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ภาษาไทย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจ
   
 • COVID-19 Rapid Antigen test
  • การตรวจด้วยวิธีนี้ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสายการบิน และประเทศที่ท่านจะเดินทางไปเท่านั้น
  • เก็บตัวอย่างจากบริเวณจมูกเพียงอย่างเดียว
  • ท่านสามารถรับผลการตรวจ และใบรบรองแพทย์ได้เลย โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 1-2 ชั่วโมง
  • กรณี ที่ผลการตรวจด้วย rapid antigen test ให้ผลบวก ท่านจะต้องทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี Real time RT-PCR (โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจซ้ำ)
  • ผลการตรวจและใบรับรองแพทย์จะออกให้เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ภาษาไทย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจ
 
7. ค่าใช้จ่าย
 • Real time RT-PCR
  • ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (รวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์) โดยชำระในวันที่มาตรวจ ในวันที่มารับใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม
  • ยกเว้น การรับใบรับรองแพทย์นอกเวลาราชการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400 บาท
 • COVID-19 Rapid Antigen test
  • ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (รวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์) โดยชำระในวันที่มาตรวจ

ขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID-19

 • กรณีที่ท่านต้องการขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID โดยไม่ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ ในระบบนัดหมายปกติของคลินิก ระบุในช่องหมายเหตุว่า "ขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการ COVID19"
 • ถ้าแพทย์ตรวจแล้ว ท่านสามารถรับใบรับรองแพทย์กลับบ้านได้ทันที ค่าบริการในกรณีดังกล่าวในเวลาราชการประมาณ 200 บาท และถ้ามาคลินิกนอกเวลาราชการจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 650 บาท

ขอใบรับรองแพทย์ COVID-19 ใช้ก่อนผ่าตัด / ก่อนทำหัตถการ

ศึกษาข้อกำหนดในการผ่าตัดของท่านว่าต้องการใบรับรองแพทย์ COVID-19 ไม่เกินกี่วันก่อนผ่าตัด (โดยทั่วไปจะไม่เกิน 72 ชม.) แล้วทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ ระบบนัดตรวจ COVID-19 online ของคลินิกเท่านั้น ส่วนข้อปฏิบัตอื่นๆ เช่นเดียวกับการตรวจก่อนเดินทาง
 
หมายเหตุ 
 • คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง ให้บริการโดยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะได้รับคำแนะนำหรือการตรวจรักษาที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆมากมาย รวมถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม ภาวะการณ์ รวมถึงวิจารณญานของแพทย์แต่ละท่าน ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
 • คลินิกจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับการตรวจวินิจฉัย หรือได้รับใบรับรองแพทย์ทันในทุกกรณี และคลินิกไม่สามารถรับรองได้ว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกให้จะใช้ได้ในทุกกรณี เนื่องจากกฎ ข้อบังคับในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากสายการบิน จากประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตามก่อนทำการตรวจแพทย์จะช่วยท่านพิจารณาข้อกำหนดในการเดินทางแต่ละครั้ง
 • เมื่อท่านรับใบรับรองแพทย์แล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่ Passport วันเดือนปีเกิดให้ละเอียดอีกครั้ง คลินิกจะไม่รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลา การเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผลกระทบในกรณีใดๆอันเกิดจากการที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ หรือต้องเลื่อนการเดินทาง เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ หรือสายการบิน/ประเทศปลายทางมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3069199
โทร(คลินิกไข้)02-3069148, 02-3069199
โทร(คลินิกพิเศษ TMD) 02-3069149
โทร(คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว) 02-3069145
โทร(คลินิกผู้ป่วยนอกชั้น 3) 02-3069146-7
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด