ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 สำหรับประชาชน

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 สำหรับประชาชน Thumb HealthServ.net
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 สำหรับประชาชน ThumbMobile HealthServ.net

สปสช.เผยคู่มือผู้ใช้สิทธิบัตรทองเล่มใหม่ ปี 2566 ออกมาแล้ว คลิกไปหาอ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงค์

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 สำหรับประชาชน HealthServ
 
 
สารบัญในเล่ม
  • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิบัตรทอง
  • ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง
  • ช่องทางลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจํา
  • เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจํา
  • หน่วยบริการ คืออะไร
  • การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
  • การบริการที่คุ้มครอง ครอบคลุมบริการที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
  • ช่องทางติดต่อสอบถามปัญหา ใช้สิทธิบัตรทอง ร้องเรียน ร้องทุกข์
  • บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค*
  • การรักษาพยาบาล โรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูง
 
 
 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สิทธิของคนไทย
“สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์ เฉพาะกลุ่ม) ซึ่งรู้จ้กกันในชื่อ “สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท” โดยรัฐบาลจัดให้ มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้คนไทย เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต   ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด