ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.กำแพงเพชร เดินหน้าสู่ Smart Hospital พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS”

รพ.กำแพงเพชร เดินหน้าสู่ Smart Hospital พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” Thumb HealthServ.net
รพ.กำแพงเพชร เดินหน้าสู่ Smart Hospital พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็น Smart Hospital นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” ผู้ป่วยในไร้เอกสาร ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และลดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงาน

รพ.กำแพงเพชร เดินหน้าสู่ Smart Hospital พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” HealthServ
 
              แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานตามนโยบาย Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งแต่ปี 2561 จนสามารถยกเลิกการใช้เอกสารบันทึกผู้ป่วยนอก (OPD card) ได้


          ปัจจุบันได้พัฒนา “โปรแกรมผู้ป่วยในไร้กระดาษ” (IPD Paperless KPHIS) เพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูลระบบดิจิทัล ลดเวลาและลดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงาน โดยออกแบบให้ใกล้เคียงกับระบบงานเดิม ทำให้ใช้งานง่ายแต่มีระบบความปลอดภัยสูง โดยแยกการทำงานของบุคคล มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เป็นเทมเพลตของแต่ละระบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว อาทิ กำหนดสูตรยา, ข้อมูลบันทึกทางการพยาบาล, การประสานเชื่อมโยง ส่งต่อข้อมูลยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย, แจ้งเตือนการแพ้ยา, ยาที่ใช้บ่อย และมีการแสดงข้อมูลสัญญาณชีพจากเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจในรูปแบบกราฟ คำนวณค่าทางการแพทย์ต่าง ๆ และแจ้งเตือน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงระบบแสดงผลทางห้องปฏิบัติการ เอ็กซเรย์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สืบค้นประวัติและผลตรวจเดิมได้ทันที พร้อมสรุปเวชระเบียนอัตโนมัติเพื่อเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนมากขึ้น และสามารถใช้พร้อมกันได้หลายคนในเวลาเดียว
 
 
            “ได้มีนโยบายผลักดันให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ติดตั้งโปรแกรม IPD Paperless KPHIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้โรงพยาบาลนอกเขตฯ นำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พบว่าได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม เช่น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา​ โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ เป็นต้น” แพทย์หญิงวิพรรณกล่าว
 
รพ.กำแพงเพชร เดินหน้าสู่ Smart Hospital พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” HealthServ
 
              ด้านนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวว่า การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในแบบเดิมที่เป็นกระดาษจะมีเงื่อนไขจำนวนมาก ทั้งเวลาที่ใช้ในการบันทึก ความซับซ้อนในการทำงาน และยังมีปัญหาการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่ล่าช้า ผิดพลาดจากลายมือ ค้นหาได้ยาก สูญหาย และข้อมูลยากต่อการทำงานวิจัย รวมถึงต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงได้ระดมความคิดจากทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาดูงานเพื่อหาต้นแบบ วิเคราะห์ระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทงานและความต้องการของผู้ใช้งาน จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมโดยทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอง โดยเริ่มจากแผนกกุมารเวชกรรม และขยายไปยังหอผู้ป่วยอื่นๆ จนปัจจุบันใช้โปรแกรมครบทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังพัฒนาในระบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น คลินิกหัวใจ และห้องคลอด เป็นต้น ซึ่งพบว่าทำให้การทำงานด้านเอกสารลดลงกว่าร้อยละ 60-70 ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากระบบการแจ้งเตือน ลดความเสี่ยงได้ร้อยละ 80 ผู้ป่วยได้รับยาไวขึ้น และพยาบาลมีเวลาดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ด้านผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และลดการใช้กระดาษก๊อปปี้ได้กว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
รพ.กำแพงเพชร เดินหน้าสู่ Smart Hospital พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” HealthServ
รพ.กำแพงเพชร เดินหน้าสู่ Smart Hospital พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด