ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.ให้แต่ละรพ.เปิดบริการผู้ป่วยวันหยุด 31 ก.ค. หลัง ครม.ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ

สธ.ให้แต่ละรพ.เปิดบริการผู้ป่วยวันหยุด 31 ก.ค. หลัง ครม.ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ Thumb HealthServ.net
สธ.ให้แต่ละรพ.เปิดบริการผู้ป่วยวันหยุด 31 ก.ค. หลัง ครม.ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ ThumbMobile HealthServ.net

เกิดผลกระทบประชาชนด้านการพบแพทย์/นัดหมอ/ใช้บริการการแพทย์ หลัง ครม.มีมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้เกิดวันหยุดยาว 6 วัน ปลัดสธ.สั่งรพ.ทุกระดับพิจารณาเปิดบริการแก่ประชาชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบ

 
          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง พิจารณาจัดบริการวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ตามบริบทและความเหมาะสมของสถานการณ์ หลัง ครม.ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ ยึดหลักให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด หากมีการจัดบริการตามปกติให้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนอกเวลาราชการตามระเบียบ
 
 
        26 กรกฎาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้เกิดวันหยุดยาว 6 วันตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม ว่า ได้รับเสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลหลายแห่งกังวลว่าจะกระทบประชาชนที่ต้องเลื่อนนัดตรวจหรือผ่าตัด จึงได้แจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดทั่วประเทศแล้วว่า ให้แต่ละแห่งพิจารณาจัดบริการแก่ประชาชนตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ์แต่ละโรงพยาบาล ยึดหลักให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด


 
          “โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถประกาศให้บริการตามปกติหรือเปิดบริการเฉพาะส่วนได้ และแจ้งให้บุคลากรและประชาชนรับทราบทั่วกัน โดยหากมีการจัดบริการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ก็ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีทีมหรือผู้ดูแลหากเกิดปัญหาในการบริการไว้ด้วย” นพ.โอภาสกล่าว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด