ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ในเขตพระนคร มีคลินิกสุขภาพ BKK Pride Clinic เพื่อกลุ่ม LGBTQI+ แล้วนะ

ในเขตพระนคร มีคลินิกสุขภาพ BKK Pride Clinic เพื่อกลุ่ม LGBTQI+ แล้วนะ Thumb HealthServ.net
ในเขตพระนคร มีคลินิกสุขภาพ BKK Pride Clinic เพื่อกลุ่ม LGBTQI+ แล้วนะ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) ในเขตพระนครเปิดบริการแล้ว ณ ศูนยํบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เป็นการนำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ให้กับกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ได้ใช้บริการปรึกษา รักษา ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่กังวลเรื่องการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตรและเชื่อมั่นว่าจะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม

ในเขตพระนคร มีคลินิกสุขภาพ BKK Pride Clinic เพื่อกลุ่ม LGBTQI+ แล้วนะ HealthServ
 
9พ.ย.65 เวลา 11.30 น. พ.ญ.สุวรรณา มณีนิธิเวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ประธานกลุ่มบริการสาธารณสุขกลุ่ม 1 (กลุ่มกรุงเทพกลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) ณ ศูนยํบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โดยมีนาย​สัมฤทธิ์​ สุมาลี​ ผู้​อำนวยการ​เขต​พระนคร​ นาย​ปริญญา​ จันทร์​บัว​ หัวหน้า​ฝ่ายปกครอง​ นางสาวสุรีย์ พฤกษา​ประดับ​กุล หัวหน้า​ฝ่าย​สิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ผู้แทนสำนักการโยธา ผู้แทนจากกองควบคุมโรคเอดส์ วันโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มหลากหลายทางเพศ (Mr.Gay World) และแขกผู้เกียรติ ร่วมพิธี
 
 
          ทั้งนี้ กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) เป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมาหนคร และปัจจุบันพบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพหลายประการ มีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพอันเนื่องมาจากการถูกเลือกปฏิบัติจนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข นอกจากนี้พบว่าสถานการณ์ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะซิฟิลิส ซึ่งพบมากในกลุ่มชายและที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และพนักบริการที่ไม่มีหลักแหล่ง

         ดังนั้น การเปิดคลินกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic)ของศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เป็นการนำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ซึ่งส่งผลให้สุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลายทางเพศดีขึ้น เนื่องจากเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ไม่กังวลเรื่องการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตร และเชื่อมั่นว่าจะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม
ในเขตพระนคร มีคลินิกสุขภาพ BKK Pride Clinic เพื่อกลุ่ม LGBTQI+ แล้วนะ HealthServ
ในเขตพระนคร มีคลินิกสุขภาพ BKK Pride Clinic เพื่อกลุ่ม LGBTQI+ แล้วนะ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด