ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2567 ได้แล้ว (16 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2567 ได้แล้ว (16 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67) HealthServ.net
ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2567 ได้แล้ว (16 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67) ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานประกันสังคม ประกาศเปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 67 ยื่นเรื่องผ่าน 3 ช่องทาง

 
          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ด้วยเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่าน 3 ช่องทาง มีขั้นตอนการทำรายการ ดังนี้
 
          1. ยื่นผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก กด “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล” เลือกเหตุผลการเปลี่ยน เลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ กดยอมรับข้อตกลงพร้อมบันทึก
 
          2. ทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (สำนักงานประกันสังคม) เลือก “ข้อมูลของผู้ประกันตน” พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบหรือสมัครสมาชิก เลือกไปที่เมนู “เปลี่ยนสถานพยาบาล” เลือกเหตุผลการเปลี่ยน เลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ แล้วกดยอมรับข้อตกลง พร้อมยืนยัน
 
          3. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ
 
          (หากผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้วไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก) 

 
ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2567 ได้แล้ว (16 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67) HealthServ

การตรวจสอบถามพยาบาลและการเปลี่ยน          ทั้งนี้ การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2567  ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506

         ในปี 2567 มีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ จำนวน 267 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐ จำนวน 170 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 97 แห่ง


        การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง และให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด


 
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ www.sso.go.th/ Add Line @ssothai /สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ข้อมูลจากศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

การเปลี่ยนสถานพยาบาล

เลือกเปลี่ยนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 67 ยื่นเรื่องผ่าน 3 ช่องทาง

1. ผ่านทางไลน์ทางการของสำนักงานประกันสังคม

1. ผ่านทางไลน์ทางการของสำนักงานประกันสังคม
ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
✔️ เข้ามาที่ไลน์ทางการสำนักงานประกันสังคม
และเลือกเมนู ‘ข้อมูลของคุณ’ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
✔️ เลือกเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาล
✔️ เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการและกด ‘ยืนยัน’
✔️ เมื่อยื่นเรื่องเสร็จสิ้น รอผลเพียง 2 วันเท่านั้น 
 

การใช้สิทธิโรงพยาบาลใหม่

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลใหม่ได้ หลังจากยื่นเรื่องแล้วจะสามารถใช้สิทธิ  ณ โรงพยาบาลใหม่ได้ภายในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด