ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมอนามัย ลงพื้นที่แอมโมเนียรั่วไหล จ.ปทุมธานี เช็คผลกระทบสุขภาพประชาชน

กรมอนามัย ลงพื้นที่แอมโมเนียรั่วไหล จ.ปทุมธานี เช็คผลกระทบสุขภาพประชาชน HealthServ.net

กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงผลิตน้ำแข็ง บริษัท ชัยฤกษ์น้ำแข็งหลอด จำกัด ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เบื้องต้น ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แต่มีโอกาสที่ก๊าซแอมโมเนียจะฟุ้งกระจายไปในชุมชนอาคารบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสถานประกอบการดังกล่าวอยู่กลางชุมชนที่มีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ

กรมอนามัย ลงพื้นที่แอมโมเนียรั่วไหล จ.ปทุมธานี เช็คผลกระทบสุขภาพประชาชน ThumbMobile HealthServ.net

       ก๊าซแอมโมเนีย เป็นก๊าซพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อสูดหายใจเอาก๊าซเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดการระคายเคืองคอ จมูก หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก หากสัมผัสผิวหนังและดวงตา ทำให้มีอาการแสบผิว เป็นผื่นแดง แสบตา ตาอักเสบ


          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประสานงานการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ในพื้นที่ เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมกำหนดให้มีกลไกการติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยงในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน


 
       นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานการสาธารณสุขที่พบประชาชนมีอาการแน่นหน้าอก จากการหายใจรับก๊าซแอมโมเนียเข้าสู่ร่างกายในช่วงเกิดเหตุ เบื้องต้นไม่พบการปนเปื้อนของน้ำที่ใช้สเปรย์ หรือน้ำที่เจ้าหน้าที่ใช้ดักจับไอหรือก๊าซแอมโมเนีย ปนเปื้อนในแหล่งน้ำเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค

        ดังนั้น ประชาชนจึงเสี่ยงเกิดอาการแบบฉับพลันในช่วงเกิดเหตุ
 
 
กรมอนามัย ลงพื้นที่แอมโมเนียรั่วไหล จ.ปทุมธานี เช็คผลกระทบสุขภาพประชาชน HealthServ

คำแนะนำสำหรับประชาชน 


        กรมอนามัยห่วงใยผลกระทบทางสุขภาพของผู้ที่อาศัยโดยรอบเนื่องจากสถานประกอบกิจการรายนี้ตั้งอยู่กลางแหล่งชุมชน และถึงแม้จะสามารถควบคุมการรั่วไหลได้แล้ว แต่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพตนเองและครอบครัวโดยสังเกตความผิดปกติของร่างกาย

         หากมีอาการตาอักเสบ น้ำตาไหล หายใจหอบถี่ แสบคอ จมูก หรือผิวหนังอักเสบ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพบแพทย์โดยทันที


           นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่วางไว้ในบ้านและไม่มีการป้องกันช่วงเกิดเหตุ เพราะอาจได้รับก๊าซแอมโมเนียในเข้าสู่ร่างกายได้


              สำหรับในระยะต่อไป เพื่อป้องกันความเสี่ยง หมั่นสังเกตความผิดปกติ ถ้าได้กลิ่นก๊าซแอมโมเนียให้รีบอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัยไม่ได้รับกลิ่นก๊าซดังกล่าว หากไม่สามารถอพยพได้ห้ามออกมานอกบ้านและต้องรีบปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด พร้อมสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีตลอดเวลาที่ไม่ให้รับสัมผัส สูดดมก๊าซพิษเข้าสู่ร่างกาย
 
            “ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ประกอบกิจการมีมาตรการในการควบคุม กำกับ การประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยเป็นไปตามคำแนะนำ แนวปฏิบัติ หรือมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรกำกับให้สถานประกอบการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนภัยการเกิดสารพิษรั่วไหล หรือภัยฉุกเฉินสารเคมีที่เกิดจากสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนรู้ตัว และเอาตัวรอดจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ เป็นสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ชุมชนโดยรอบ” รองอธิบดี กรมอนามัย กล่าว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด