ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงในชุมชน ฟรี (2567)

เทศบาลนครนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงในชุมชน ฟรี (2567) Thumb HealthServ.net
เทศบาลนครนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงในชุมชน ฟรี (2567) ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

กำหนดการวันที่ 20 - 24 พ.ค. 2567 
 
- วันที่  20 พฤษภาคม 2567 ชุมชนเดชาพัฒนา สถานที่ ที่ทำการชุมชน 
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ชุมชนตลาดริมเขื่อน สถานที่ ตรงข้ามเงินทุนเจ้าพระยา
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  ชุมชนตลาดบ่อนไก่ สถานที่ หน้าสมาคมฮากกา
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  ชุมชนเขาโรงครัว สถานที่ ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง

สอบถามเพิ่มเติม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 1502

 
เทศบาลนครนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงในชุมชน ฟรี (2567) HealthServ
เทศบาลนครนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงในชุมชน ฟรี (2567) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด