ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Thumb HealthServ.net
ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ThumbMobile HealthServ.net

ถึงแม้คนไทยจะสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมาก็ตาม โดยเฉพาะข้อยกเว้นให้กับการเดินทางเข้าทางเกาะเชจูได้ โดยไม่ต้องมี K-ETA ให้มีคนไทยอาศัยช่องว่างนี้ในการพยายามลักลอบเข้าอย่างผิดกฏหมาย ทางการเกาหลีใต้จึงมีคำประกาศที่ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงระบุถึงโทษสำหรับการตรวจพบการกระทำผิดกฏหมายแม้จะได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศในเบื้องต้นแล้วก็ตาม ดังรายละเอียดที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เผยแพร่ประกาศไว้ดังนี้


เป็นข้อมูลสำคัญที่นักท่องเที่ยว นักเดินทาง และผู้ประสงค์จะเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้ ควรรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด  

ประกาศข้อควรรู้ก่อนเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้


นับตั้งแต่วันที่ 1 มษายน 2565 เป็นต้นมา ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาของไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทางการเกาหลีใต้ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้ ดังนี้
 
1. ขอรับ KETA (Korea Electonic Authorization)

ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครขอ KETA ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ทางระบบออนไลน์ที่ https://m.k-eta.go.kr/  และต้องรอให้ได้รับอนุมัติก่อน จึงจะเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้
 

2. ขอ Q-Code ทางระบบออนไลน์

ที่ https://cov12ent.kdca.so.ki/ โดยผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนผลการตรวจ โควิดแบบ ATK ที่ผลออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ผลออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ โดยผู้ที่ได้รับ Q Code แล้ว จะสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้โดยสะดวก และไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจโควิด หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดฯ ก่อนเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก


 
หมายเหตุ:
 
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้กับทางสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากข้อมูลข้างต้น
 
2. สำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังเกาะเชจู ของเกาหลีใต้ นั้น แม้ว่าจะยังไม่ต้องขอรับ K-ETA ในตอนนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้ ทางการเกาหลีใต้กำลังจะปรับให้ต้องมี K-ETA ส่วงหน้าก่อนเดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูด้วย และสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูโดยไมได้รับอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคฟื้นทวีปได้ และผู้เดินทางที่เคยถูกปฏิเสธ K-ETA ในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเกาะเชจู
 
3. แม้ว่าคนไทยที่ได้รับอนุมัติ K-ETA ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้มีอำนาจในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ใด้ หากสัมภาษณ์แล้วยังมีข้อสงสัยว่า คนไทยอาจเดินทางเข้าเกาหลีใต้เพื่อลักลอบทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ โดยคนไทยที่ไม่ได้รับอนุมติให้เข้าเกาหลีใต้ จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ส่งกลับประเทศไทย โดยสายการบินที่นำคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุด
 


 
 
 สำหรับคนไทยที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ให้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ต่อมากระทำผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ดังสาเหตุต่อไปนี้ จะได้รับโทษ ดังนี้
 
 
(1) พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วัน

จะถูกลงโทษให้ชำระค่าปรับตามจำนวนปีที่พำนักผิดกฎหมาย ซึ่งหากเลือกไม่ชำระค่าปรับจะไม่สามารถเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้อีกในอนาคต รวมทั้งต้องถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศไทย โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง


 
(2) กรณีลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้จับกุม ก็จะถูกกักตัวในสถานกักกัน โดยหากไม่พบว่ามีความผิดอื่น (เช่น ยาเสพติด นายหน้า เมาแล้วขับ ฉ้อโกง หรือ คดีอื่น ๆ ) ปกติจะถูกส่งกลับประเทศไทยภายใน 1 สัปดาห์ โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
9 สิงหาคม 2565
ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล HealthServ
 เหตุคนไทยหนีทัวร์ ลักลอบทำงานในเกาหลีใต้


ประกาศฉบับนี้ ออกมาหลังจากปรากฏข่าวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ว่า "นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 55 คน จาก 280 คนที่เดินทางเข้ามายังเกาหลีใต้ในฐานะกรุ๊ปทัวร์ หนีทัวร์ไปอย่างไร้ร่องรอย" [ไทยรัฐ] เป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปยังสนามบินนานาชาติเชจู โดยเที่ยวบินเชจูแอร์ไลน์ ในจำนวนนี้มี 417 รายที่ "ถูกปฏิเสธ" ให้เข้าประเทศแล้วถูกส่งกลับ ส่วนที่ได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศได้จำนวน 280 ราย เป็นกลุ่มที่มาแบบแพคเกจทัวร์ 3 วัน และปรากฏว่ามี 55 รายในกลุ่มนี้ แยกตัวออกจากกลุ่มทัวร์และหายตัวไป โดยไม่ทราบสาเหตุและที่หมาย ขณะนี้ทางการเกาหลีใต้ กำลังติดตามตัว
 
ThaiPBS รายงานว่า มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากไทยไปเกาะเชจู เกาหลีใต้ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ หลายเที่ยวบิน ขณะที่การส่งกลับคนไทยจากเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และจากการติดตามผู้ที่ถูกส่งกลับ หลายรายยอมรับว่า "พยายามลักลอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้" จริง แต่บางส่วนเป็นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวจริงๆ เช่นกัน 


 

เตรียมนำ K-ETA กลับมาใช้ที่เชจูด้วย


มีข้อมูลระบุว่าคนไทย 367 ราย จากจำนวนทั้งหมด 697 ราย เคยถูกปฏิเสธผ่านระบบคัดกรอง K-ETA (ระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยกเว้นวีซ่า 112 ประเทศ รวมไทย) [ไทยรัฐ] นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนหนึ่งเลือกที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ผ่านทางเกาะเชจู เนื่องจากอาจเคยมีประวัติการถูกปฏิเสธการเข้าประเทศทางสนามบินอื่นๆ เช่น สนามบินนานาชาติอินชอน 
 
 
K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) คือ ระบบอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ สำหรับ 112 ประเทศที่ได้ทําข้อตกลงการยกเว้นวีซ่ากับสาธารณรัฐเกาหลี  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2021 (การดําเนินการนําร่อง 3 พ.ค. 2021 - 31 ส.ค. 2021) ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ 2 ปีนับจากวันที่อนุญาต (ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง จําเป็นต้องสมัครใหม่) วิธีการแจ้งความจำนง : สมัครผ่านทางหน้าแรก/แอปของ K-ETA ในมือถือได้ตลอด 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (www.k-eta.go.kr) ค่าธรรมเนียม 10,000 KRW (ประมาณ $9~10) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแยกต่างหาก (300 KRW) 
 
 
การลงทะเบียนระบบ K-ETA


ดาวน์โหลดแอป K-ETA 


 
 

กรมการกงสุลช่วยเตือน


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมด้วยช่วยเตือน ออกประกาศข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย 17 สิงหาคม 2565 เป็นบทสรุปช่วยย้ำเตือนคนไทยก่อนเดินทางไป "เกาหลีใต้" ไว้ดังนี้

ต้อง "ไม่ไปทํางานผิดกฎหมาย! "

 
  • การอยู่เกินกำหนด จะถูกโทษปรับตามจํานวนปีที่พำนักผิดกฎหมาย หากไม่ชำระค่าปรับ จะไม่สามารถเดินทางกลับไปยังเกาหลีใต้ได้อีก รวมทั้งถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนส่งตัวกลับไทย โดยผู้กระทำผิดกฎหมาย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกลับไทยด้วยตนเอง
  • หากมีความผิดอื่นด้วย เช่น ยาเสพติด นายหน้า เมาแล้วขับ ฉ้อโกง เป็นต้น จะต้องถูกลงโทษรุนแรงยิ่งขึ้นผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้ดังนี้ 
 
  • ขอรับ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครขอ K-ETA ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ทางระบบออนไลน์และต้องรอให้ได้รับอนุมัติก่อน จึงจะสามารถเช็คอินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้
  • ขอ QR-Code ทางระบบออนไลน์ผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนผลการตรวจโควิดแบบ ATK (ไม่เกิน 24 ชม.) หรือผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR (ไม่เกิน 48 ชม.) ก่อนเดินทาง

Hotline :  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
+8210 -6747-0095 
+8210-3018-64343
 
ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล HealthServ
ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด