ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กลุ่มโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ จำนวน 166 โรงพยาบาล

กลุ่มโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ จำนวน 166 โรงพยาบาล HealthServ.net
กลุ่มโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ จำนวน 166 โรงพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (dit.go.th)

กลุ่มโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ จำนวน 166 ราย
โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ [source]
 
 

1.โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (91 เตียงขึ้นไป) จำนวน 69 ราย

 
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 400 
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 200 
โรงพยาบาลซีจีเอช 120
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 344 
โรงพยาบาลทักษิณ 200 
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 120
โรงพยาบาลหัวเฉียว 338 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 180
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 120
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 325
โรงพยาบาลลาดพร้าว 180
โรงพยาบาลคามิลเลียน 120
โรงพยาบาลราชธานี 253
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 180
โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร 120
โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 250
โรงพยาบาลมหาชัย 180
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ 120
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 246
โรงพยาบาลศุภมิตร 179
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 119
โรงพยาบาลนวมินทร์9 245
โรงพยาบาลพระรามเก้า 166
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 117
โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) 210
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 162
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 112
โรงพยาบาลนนทเวช 208
โรงพยาบาลกล้วยน ้าไท 160
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 108
โรงพยาบาลปทุมเวช 200
โรงพยาบาลนครินทร์ 157
โรงพยาบาลบางนา 1 101
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 200
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 155
โรงพยาบาลบางไผ่ 100
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ 200
โรงพยาบาลปิยะเวท 150
โรงพยาบาลบางโพ 100
โรงพยาบาลมหาชัย 2 200
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 150
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 100
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 200
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้า 148
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 100
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี 200
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจ้าฯ 140
โรงพยาบาลสายไหม 100
โรงพยาบาลสขุ สวสัดิ์ 100
โรงพยาบาลซานคามิลโล 100
โรงพยาบาลพริ ้นซ์ปากน ้าโพ 1 100
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 100
โรงพยาบาลพริ ้นซ์ปากน ้าโพ 2 100
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 100
โรงพยาบาลกรุงไทย 100
โรงพยาบาลธนบุรี -ชุมพร 100
โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 100
โรงพยาบาลธนบุรี 2 95
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 100
โรงพยาบาลจุรีเวช 92
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก 100
โรงพยาบาลมหาชัย 3 100
โรงพยาบาลพะเยาราม 100
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี 100
โรงพยาบาลเอกอุดร 100
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 100
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม 100
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 100
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 100
 
 
 
 
 
 

2.โรงพยาบาลขนาดกลาง (31 - 90 เตียง) จำนวน 50 ราย

 
โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท 2 90
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2 (หมอประเจิด) 59
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 50
โรงพยาบาลสหเวช 90
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ 59
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 50
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ 90
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน 59
โรงพยาบาลพิสัยเวช 50
โรงพยาบาลสิริเวช 90
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 59
โรงพยาบาลวีระพลการเเพทย์ 50
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 80
โรงพยาบาลนครพัฒน์ 59
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า 50
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล 60
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ 57
โรงพยาบาลนครคริสเตียน 50
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง 60
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 57
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 50
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ 60
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต 56
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 49
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย 60
โรงพยาบาลปิยะเวช บ่อวิน 55
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 44
โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน 60
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล 55
โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ 41
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 60
โรงพยาบาลศรีระยอง 55
โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล 35
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร 60
โรงพยาบาลพีรเวช 54
โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง 32
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี 60
โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล 50
โรงพยาบาลเฟิ ร์สเวสเทอร์น 32
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 59
โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 50
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ 31
โรงพยาบาลชลลดา 59
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ 50
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง 31
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ 59
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 50
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ 31
โรงพยาบาลพรชัย 59
โรงพยาบาลธีรวัฒน์ 50
 
 
 

3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก (1 - 30 เตียง) จำนวน 47 ราย

 
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก 30
โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย 25
โรงพยาบาลนครหล่ม 10
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก 30
โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ 25
โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ 10
โรงพยาบาลนันอา 30
โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) 24
โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม 10
โรงพยาบาลมนารมย์ 30 สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม 23
โรงพยาบาลหมอสงวน 10
โรงพยาบาลศิริน 30
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 19
โรงพยาบาลไทยจักษุ 10
โรงพยาบาลศุขเวช (ราม21) 30
โรงพยาบาลเรืองโรจน์การแพทย์ 19 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน 9
โรงพยาบาลชินเขต 30
โรงพยาบาล มายด์เมด เวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช 18
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งมิลาด้า 8
โรงพยาบาลศาลายา 30
โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 15
โรงพยาบาลสายหยุด 6
โรงพยาบาลเบญจรมย์ 30
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 12
โรงพยาบาลผู้ป่ วยเรื ้อรังเวลเนสแคร์ 5
โรงพยาบาล ปิยะเวชช์ระยอง 30
โรงพยาบาลพานาซี พระราม2 11
โรงพยาบาลอันดามัน-ระนองการแพทย์ 5
โรงพยาบาลวัฒนเวช 30
โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่ วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม 10
โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์แอนด์แล็บ 3
โรงพยาบาลปิยะรักษ์ 30
โรงพยาบาลนมะรักษ์ 10
โรงพยาบาลฟัน 2
โรงพยาบาลบุญญาเวช 29
โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต 10
โรงพยาบาลเอเชีย 2
โรงพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 26
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์ 10
โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด 2
โรงพยาบาลพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 25
โรงพยาบาลทัศนเวช 10
โรงพยาบาลเมดิแคร์304 2
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย 25
โรงพยาบาลศรีสุโข 10
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด