ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มล. รพ.แพทย์แผนไทยยศเส

ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มล. รพ.แพทย์แผนไทยยศเส Thumb HealthServ.net
ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มล. รพ.แพทย์แผนไทยยศเส ThumbMobile HealthServ.net

น้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร สอบถามโทร 02-2243261 ต่อ 0 กรมการแพทย์แผนไทยฯ *ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ อีกครั้ง **

ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มล. รพ.แพทย์แผนไทยยศเส HealthServ


เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Service Plan) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับประชาชนที่เจ็บปวยทรมานจากกลุ่มโรคร้ายแรงเรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อการรักษา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสนองนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้มีการบริการการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัยและครอบคลุมสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวยทรมานแก่ผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันกัญชาตำรับอาจารย์เดชาแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 และเริ่มเรียกเก็บค่ายา

น้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงขอประกาศอัตราค่ายาน้ำมันกัญชาตำรับอ.เดชา ดังนี้
 
น้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา
ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร
210 บาทต่อขวด

หมายเหตุ
ต้องเป็นผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาเห็นควรให้เบิกจ่ายและเห็นควรที่จะใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาพยาบาล

สอบถามโทร 02-2243261 ต่อ 0

*ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ อีกครั้ง **

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด