ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง HealthServ.net
ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพได้ทุกโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

อย่าลืมมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองนะคะ

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน โทร 038-860890-3 ต่อ 1101

ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง HealthServ
 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน 038860890-3 ต่อ 1101
แผนกตรวจสุขภาพ 091-7732813,038860890-3 ต่อ 2212
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด