ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย วัดเทพศิรินทร์

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย วัดเทพศิรินทร์ Thumb HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย วัดเทพศิรินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย วัดเทพศิรินทร์ โทร. 02-2230004

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย วัดเทพศิรินทร์ HealthServ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย  เดิมชื่อว่าศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร (มหาชน) ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทยมีพื้นที่ใช้งาน128 ตารางเมตร เดิมธนาคารศรีนคร (มหาชน) ให้ใช้ประโยชน์ เป็นที่ทำการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 เพื่อให้บริการประชาชนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เปิดทำการวันที่ 20 ตุลาคม 2511 ปัจจุบันธนาคารนครหลวงไทยได้ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)ผู้รับบริการสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของศูนย์บริการาสธารณสุข 20 สามารถรับบริการได้ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)
 
เลขที่  257/1  ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กทม. 10200
โทร. 02-281-7861 ,  02-282-8494 , 02-282-0473-4
โทรสาร 02-282-8494 
การเดินทาง  รถเมล์สาย 49 
 
 งานอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน สังคมสงเคราะห์ ธุรการและการเงิน (ย้ายที่ทำการไปยัง)
 
อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 
ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมันส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ10100 (บริเวณโรงเรียนสตรีจุลนาคเดิม) โทร0-2223-0004 แฟกซ์ 0-2222- 7876 
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย วัดเทพศิรินทร์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด