ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รมว.สธ.วางศิลาฤกษ์ หอผู้ป่วยในใหม่ 5 ชั้น รพ.โพนพิสัย ดันหนองคาย เป็นเมดิคัลฮับอาเซียน

รมว.สธ.วางศิลาฤกษ์ หอผู้ป่วยในใหม่ 5 ชั้น รพ.โพนพิสัย ดันหนองคาย เป็นเมดิคัลฮับอาเซียน Thumb HealthServ.net
รมว.สธ.วางศิลาฤกษ์ หอผู้ป่วยในใหม่ 5 ชั้น รพ.โพนพิสัย ดันหนองคาย เป็นเมดิคัลฮับอาเซียน ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจทั้งชาวไทย และ สปป.ลาว พร้อมพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับ A ให้บริการเฉพาะทางและเป็นหน่วยฝึกสอนบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐาน SAP เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์ คาดแล้วเสร็จมีนาคม 2568

   
 
          นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยระบุว่า อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายและของประเทศ เนื่องจากมีจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว เป็นจุดศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจ ที่มีประชาชนจาก 2 ประเทศ ข้ามมาทำการค้า การลงทุน และเข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลในฝั่งไทยเป็นจำนวนมาก
 
รมว.สธ.วางศิลาฤกษ์ หอผู้ป่วยในใหม่ 5 ชั้น รพ.โพนพิสัย ดันหนองคาย เป็นเมดิคัลฮับอาเซียน HealthServ
 
           นพ.ชลน่าน กล่าวว่า โรงพยาบาลโพนพิสัยเป็นสถานบริการหลักที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 93 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2568
 
          นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายชัดเจนที่จะขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงทางสุขภาพ โดยยกระดับบริการ 30 บาท รักษาทุกโรค เป็น 30 บาท รักษาทุกที่ (30 Baht+ Upgrade) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และยังสอดรับกับแผนการยกระดับโรงพยาบาล SAP ของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลโพนพิสัยจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับ A (Academy) ซึ่งนอกจากให้บริการเฉพาะทางแล้วยังเป็นหน่วยฝึกสอนบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย
 
รมว.สธ.วางศิลาฤกษ์ หอผู้ป่วยในใหม่ 5 ชั้น รพ.โพนพิสัย ดันหนองคาย เป็นเมดิคัลฮับอาเซียน HealthServ
 


 
          สำหรับโรงพยาบาลโพนพิสัย เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 120 เตียง มีแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา รองรับประชากรในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี รวมกว่า 187,000 คน และยังมีประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ารับบริการด้วยส่วนหนึ่ง โดยมีผู้ป่วยนอกประมาณ 70,000 คนต่อปี ผู้ป่วยในประมาณ 11,000 คนต่อปี
รมว.สธ.วางศิลาฤกษ์ หอผู้ป่วยในใหม่ 5 ชั้น รพ.โพนพิสัย ดันหนองคาย เป็นเมดิคัลฮับอาเซียน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด