ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสกลนคร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสกลนคร HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสกลนคร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสกลนคร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกุดบาก 
249 ม.1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทร.0 4278 4021
 
โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 
106 ม.17 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทร.0 4276 9023
 
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
100/548 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.0 4271 2867
 
โรงพยาบาลคำตากล้า
80 ม.11 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทร.0 4279 6046
 
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
76 ม.8 ต.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทร.0 4271 3550
 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
374 ม.2 ถ.เจริญศิลป-์โคกศิลา ต.เจริญศิลป์อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทร.0 4270 9149
 
โรงพยาบาลเต่างอย
80 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทร.0 4276 1021
 
โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 
64 ม.5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทร.0 4278 9015
 
โรงพยาบาลบ้านม่วง
299 ม.2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทร.0 4279 4118
 
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
274 ม.10 ต.พรรณนานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทร.0 4277 6105
 
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
288 ม.15 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทร.0 4270 8012
 
โรงพยาบาลพังโคน
188/6 ม.9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โทร.0 4277 1222
 
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 
196 ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทร.0 4270 7057
 
โรงพยาบาลวานรนิวาส
1 ม.9 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.คอนสวรรค์อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทร.0 4279 1122
 
โรงพยาบาลวาริชภูมิ
83 ม.13 ถ.วาริช-กุดบาก ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทร.0 4278 1187 
 
โรงพยาบาลส่องดาว 
87 ม.9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทร.0 4278 6062
 
โรงพยาบาลอากาศอำนวย 
386 ม.3 ถ.วันเฉลิม ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทร.0 4279 9000
 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
163 ม.13 ถ.บ้านพรสวรรค์ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทร.0 4270 4889
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขเกษม
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
คลินิกเวชกรรมหมอวันชัย
1776/6-7 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โทร.0 4271 1442
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด