ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม HealthServ
โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ม.2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 9205
 
โรงพยาบาลแกดำ 
ม.7 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 7026
 
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 
ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0 4376 1330
 
โรงพยาบาลเชียงยืน 
ม.5 ต.เชียงยนื อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 1045
 
โรงพยาบาลนาเชือก
 ม.2 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทร.0 4377 9029
 
โรงพยาบาลนาดูน 
ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทร.0 4379 7015
 
โรงพยาบาลบรบือ
 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทร.0 4377 1439
 
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
โทร.0 4379 1380
 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 
ม.2 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
โทร.0 4372 9172
 
โรงพยาบาลวาปีปทุม 
ม.2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทร.0 4379 9110
 
โรงพยาบาลกุดรัง 
ม.10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
 
โรงพยาบาลชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา 
ม.7 ต.เหล่าดอกไม้อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
 
คลินิกชุมชนอุทัยทิศ 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.08 6455 7793
 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.0 4371 2076
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 
75 ถ.ศรีราชวงศ์ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร.0 4371 1348
 
ศูนย์แพทย์ราชภัฎศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.08 8557 4506
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย 
101 ม.12 ถ.นครสวรรค์ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร.08 6455 7793
 
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 
ม.14 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด