ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Medlab Asia & Asia Health 2020 (Virtual Edition)

Medlab Asia & Asia Health 2020 (Virtual Edition) Thumb HealthServ.net
Medlab Asia & Asia Health 2020 (Virtual Edition) ThumbMobile HealthServ.net

20 - 22 ตุลาคม 2563

Medlab Asia & Asia Health 2020 (Virtual Edition) HealthServ
 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มีกำหนดการจัดงานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์ Medlab Asia and Asia Health ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 หากแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกและวิถีการใช้ชีวิต ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล จึงทำให้มีความกังวลเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งคณะผู้จัดงานฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ติดตามสถานการณ์และเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการป้องกัน และมาตรการที่รัดกุมเพื่อให้งานแสดงสินค้านี้ยังคงดำเนินต่อไป
 
     ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ประกอบกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้คณะผู้จัดงานฯ มีความจำเป็นในการพิจารณาถึงรูปแบบของการจัดงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ โดยได้ปรึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจที่สนับสนุน ซึ่งผลการพิจารณานั้นได้มีมติให้รูปแบบของการจัดงานเปลี่ยนเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Edition) ในวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 โดยยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมเจรจาธุรกิจ งานประชุมภาคธุรกิจและงานประชุมวิชาการ


Medlab Asia
20 - 22 October 2020
 
Virtual Edition
 
Improving healthcare through laboratory diagnostics
Asia Health
20 - 22 October 2020
 
Virtual Edition
 
Committed to the evolution of healthcare in Asia
 
Medlab Asia & Asia Health 2020 (Virtual Edition) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด