ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ส่งยาถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ส่งยาถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Thumb HealthServ.net
ส่งยาถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

เฉพาะผู้ป่วยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ที่มีวันนัดตรวจจนถึง 31 มกราคม 2564) ที่รับยาต่อเนื่องที่ศูนย์การแพทย์ฯอยู่ในปัจจุบัน และมีสิทธิเบิกจ่ายตรง, เบิกต้นสังกัด หรือ ชำระเป็นเงินสด เท่านั้น

ผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกที่มีนัดหมายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
คลิกลงทะเบียนรับบริการส่งยาถึงบ้าน

โปรดอ่านทุกข้อให้ละเอียด (ก่อนกรอกข้อมูล)
 1. *** เฉพาะผู้ป่วยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ที่มีวันนัดตรวจจนถึง 31 มกราคม 2564) ที่รับยาต่อเนื่องที่ศูนย์การแพทย์ฯอยู่ในปัจจุบัน และมีสิทธิเบิกจ่ายตรง, เบิกต้นสังกัด หรือ ชำระเป็นเงินสด เท่านั้น*** 
 2. *** คิดค่าบริการ ดังนี้  ***
  2.1) ค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์  150 บาท/ครั้ง  (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เบิกราชการไม่ได้)
  2.2) ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ  90 บาท/ ครั้ง  (เบิกได้ตามสิทธิราชการ 50 บาท)
 3. สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ไม่เป็นยาที่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์  และไม่ใช่ยาที่ต้องมีการควบคุมการใช้ยาอย่างเคร่งครัด เช่น ยาเคมีบำบัด, ยาวาร์ฟาริน, ยาเสพติดให้โทษ, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  รวมถึงยาน้ำ, ยาที่ต้องเก็บโดยการควบคุมอุณหภูมิ หรือยาที่มีบรรจุภัณฑ์แตกหักง่าย
 4. แพทย์จะโทรติดต่อผู้ป่วย เพื่อสอบถามอาการ และ สั่งยาเดิม โดยจะจัดลำดับคิวการโทรติดต่อผู้ป่วย ตามวันนัดหมายของผู้ป่วย (กรุณา ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ให้แพทย์โทรหา ในช่องด้านล่าง ให้ถูกต้อง ชัดเจน)
 5. หลังได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล  ให้โอนเงิน   
  **ไม่เกินเวลา 18.00 น.** ของวันที่ได้รับแจ้งค่าใช้จ่าย
  **หากไม่โอนเงินภายในวันที่ได้รับการติดต่อ รายการจัดส่งยาจะถูกยกเลิกและต้องลงทะเบียนใหม่ **
 6. ผู้ป่วยรอรับยาที่บ้าน และตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่ได้รับ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาสอบถามได้ที่ งานเภสัชกรรม โทร 0 2849-6600 ต่อ 3105 
 7. *** หากท่าน มีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ กรุณาโทร 0 2849 - 6600 ต่อ 4325, 4051
ส่งยาถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด