ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราชวิถี บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงโควิด-19

โรงพยาบาลราชวิถี บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงโควิด-19 Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลราชวิถี บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงโควิด-19 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลราชวิถี "บริการส่งยาทางไปรษณีย์" ลดความเสี่ยงโควิด-19 คนไข้ของโรงพยาบาลราชวิถีสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับยาทางไปรษณีย์แบบออนไลน์ได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องจ่ายยา โทร. 02-2062900 ต่อ 10241, 10541, 10542, 10641, 10741, 10841, 40515 หรือ 40516

โรงพยาบาลราชวิถี บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงโควิด-19 HealthServ
โรงพยาบาลราชวิถี บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงโควิด-19 และอำนวยความสะดวกประชาชน 

ในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลราชวิถีมีความต้องการลดการเดินทางของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง จึงแจ้งให้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจที่โรงพยาบาลราชวิถีสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับยาทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องพบแพทย์ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์ ว่าอาการคงที่สามารถใช้ยาเดิมต่อเนื่องได้ (ขอความกรุณาผู้ป่วยแจ้งความจำนงค์ก่อนวันนัด 3 วัน และ ตรวจวันหมดอายุในใบส่งตัวก่อนแจ้ง)
 
คนไข้ของโรงพยาบาลราชวิถีสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับยาทางไปรษณีย์แบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย docs.google.com/forms
 

(เมื่อทางห้องยาได้รับข้อมูลแล้วจะประสานไปยังคลินิกที่นัด และส่งเอกสารขอยาตรงวันนัดเดิมของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์พิจารณาสั่งยาและออกใบนัดครั้งต่อไป หากไม่ตรงนัดจะต้องรอเข้ารอบวันที่แพทย์ออกตรวจในสัปดาห์ต่อไป [กรณีมีปัญหา เช่น ใบส่งตัวหมดอายุ ห้องยาจะติดต่อกลับผู้ป่วย] กรณีไม่มีปัญหา เมื่อถึงวันนัด แพทย์สั่งยามาแล้วทางห้องยาจะติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียดกับผู้ป่วยก่อนดำเนินการเตรียมยาและจัดส่งยาทางไปรษณีย์ค่ะ แต่หากต้องการติดต่อสอบถามห้องยาผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.) โทร 02-2062900 ต่อ ห้องยาตึกวาศอุทิศ 40513-14, ห้องยาชั้น 2 ต่อ 10240, ห้องยาชั้น 5 ต่อ 10540-42, ห้องยาชั้น  6 ต่อ 10640, ห้องยาชั้น 7 ต่อ 10740, ห้องยาชั้น 8 ต่อ 10840)**ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องแจ้งความประสงค์แบบออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนถึงวันนัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องสิทธิและดำเนินการต่อไป
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องจ่ายยา โทร. 02-2062900 ต่อ 10241, 10541, 10542, 10641, 10741, 10841, 40515 หรือ 40516 
 
"มั่นใจในมาตรฐาน ความถูกต้อง และความปลอดภัย ในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชวิถี"
โรงพยาบาลราชวิถี บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงโควิด-19 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด