ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ HealthServ.net
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ HealthServ
 โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ
สำลักเงียบ (Silent Aspiration) คือการสำลักโดยไม่มีไม่มีอาการไอหรือเสียงพร่าแสดงให้เห็นเนื่องจากปัญหาการกลืนที่ผิดปกติ สามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ
 
ผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบประสาท (เช่น Stroke, Parkinson’s, Dementia) พบว่ามีภาวะสำลักเงียบถึง 40-70% ร่วมกับมีภาวะกลืนลำบากได้สูงถึง 50-75%
กรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อแล้ว พบมีภาวะสำลักเงียบสูงถึง 71%
ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี พบอัตราเสียชีวิตด้วยภาวะปอดติดเชื้อจากการสำลักสูงถึงเกือบ 30%
อาการที่มองไม่เห็นจากสำลักเงียบทำให้เกิดอันตรายเพราะผู้ป่วยรวมถึงผู้ดูแลจะไม่ทราบว่ามีการสำลักอาหารหรือน้ำดื่มลงในทางเดินหายใจ จนเกิดภาวะแทรกซ้อนมีความผิดปกติให้เห็นรุนแรงเช่น ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ (Aspiration pneumonia) ที่นำไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับประเมินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาว่าผู้ป่วยมีภาวะสำลักเงียบหรือไม่และทำการป้องกันรักษาได้ทันท่วงที
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ HealthServ
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงสำลักเงียบ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด