ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2566 รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2566 รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา HealthServ.net
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2566 รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ThumbMobile HealthServ.net

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2566 รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา HealthServ
ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ และบุคลากรทุกท่าน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  ณ  อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์  ๑๕๐ ปี  ชั้น  2  

กำหนดการ
08.30  น. ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหาร  แพทย์  พยาบาลและบุคลากรพร้อมกัน  ณ  อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐  ปี
08.40 – 08.50  น. พิธีเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ
08.30 – 12.00 น. นำชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ
 
ให้บริการรับบริจาคโลหิต  อวัยวะ  และดวงตา  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ  หน่วยรับบริจาคโลหิต  
 
ในวันที่  1 – 30 เมษายน  2566  ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า  กรมสมเด็จพะรเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  บริเวณชั้น  2  อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์  ๑๕๐  ปี
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2566 รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา HealthServ

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา คัดกรองโรค และประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคที่อาจเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการเลือกยา ปรับขนาดยา และป้องกันการแพ้ยา สำหรับผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและบุคคลทั่วไปที่ห่วงใยในสุขภาพของตนเองและครอบครัว
 
ศูนย์พันธุศาสตร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความพรั่งพร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ ทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางทุกสาขาที่เกี่ยวข้องและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ เช่น พยาบาล เภสัชกร และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม เพื่อค้นหาความผิดปกติในระดับโครโมโซม ไปจนถึงความผิดปกติในระดับยีน
 
การตรวจยีนคืออะไร
ศูนย์พันธุศาสตร์ได้ออกแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อความยืนยาวของชีวิต โดยมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพที่เจาะลึก แนวทางหนึ่งที่เราใช้คือการตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุกที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค ดังนั้นนอกเหนือจากการตรวจยีนเพื่อวินิจฉัยและประเมินความเสี่ยง เราสามารถใช้การตรวจยีนเพื่อ
 
คาดคะเนสุขภาพในอนาคต ทำให้วางแผนและป้องกันการเกิดโรคร้ายบางชนิดได้อย่างถูกต้อง
ลดความเสี่ยงในการแพ้ยาและทำนายการตอบสนองของยา ช่วยให้เลือกใช้ยาและขนาดยาได้อย่างเหมาะส
ช่วยวางแผนการมีบุตร โดยตรวจโรคทางกรรมพันธุ์บางชนิดที่อาจถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก
ประโยชน์ของการตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคจากยีน
ประโยชน์ใหญ่ๆ 2 ด้านของการตรวจยีนคือ
 
ทำให้วางแผนเพื่อป้องกันโรคได้อย่างถูกต้องทั้งคนไข้และครอบครัว
ทำให้สามารถรักษาโรคได้ตรงกับความผิดปกติมากที่สุด
ใครบ้างที่ควรตรวจยีน
 
ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
ผู้ที่ต้องการวางแผนครอบครัวก่อนมีบุตร
ผู้ที่รักสุขภาพในทุกกลุ่มวัย
ขั้นตอนการตรวจยีนมีอะไรบ้าง
 
เก็บตัวอย่าง : เจาะเลือดหรือเก็บน้ำลายที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านด้วยบริการ telemedicine และ @home service
ส่งตรวจ : ส่งตรวจยีนในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการตรวจ : แปลผลการตรวจยีนโดยนักพันธุศาสตร์ผู้ชำนาญการ
พบแพทย์ผู้ชำนาญการ : ฟังผลการตรวจยีนพร้อมรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
หลังจากทราบผลการตรวจแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป
การตรวจยีนจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์จึงทราบผลการตรวจ หากผลการตรวจออกมาเป็นผลกำกวมหรือเป็นผลบวก แพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์จะอธิบายความหมายของผลการตรวจและให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไรและอาจส่งต่อแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลเฉพาะโรคต่อไป
 
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำลาย
 
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำลาย
วิธีการเก็บตัวอย่างจากกระพุ้งแก้ม
จุดเด่นในการบริการที่บำรุงราษฎร์
 
ให้บริการแบบ one stop service ที่สะดวกและรวดเร็ว
ให้ผลลัพธ์การตรวจยีนที่แม่นยำ ตรวจเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องทำซ้ำตลอดชีวิต ในราคาที่เข้าถึงได้
สามารถตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์พร้อมกันทั้งครอบครัวโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมและให้คำแนะนำในการป้องกันโรค
การทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีนักพันธุศาสตร์ที่สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง แพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์และแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางทุกสาขาที่เกี่ยวข้องพร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคแบบองค์รวม
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Next generation DNA sequencing ในการวิเคราะห์ถอดรหัสยีน
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยีนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลโดย College of American Pathologists (CAP) accreditation and Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) certification
บริการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านบริการ telemedicine เพื่อความสะดวกสบายในการรับบริการ
การบริการ @Home Service ตรวจถึงบ้าน ไม่ต้องมาโรงพยาบาล 
 ที่บำรุงราษฎร์ให้บริการตรวจยีนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคดังนี้
 
ตรวจยีนมะเร็ง ตรวจยีน 61 ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งได้มากถึง 10 ชนิด
ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ตรวจยีน 77 ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขมันในเลือดสูง
ตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์  ตรวจยีนมากกว่า 300 ยีนเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรมกว่า 100 โรคที่อาจถ่ายทอดไปยังบุตร
บทความที่เกี่ยวข้อง
 
ทำความรู้จักการตรวจโรคจากพันธุกรรม
คู่แต่งงานวางแผนมีลูก…รู้ได้อย่างไรว่าลูกจะไม่เสี่ยงเกิดโรคทางพันธุกรรม
รู้หรือยัง? การตรวจพันธุกรรมช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้
โรคหัวใจ ตรวจก่อน ป้องกันได้ ด้วยการตรวจยีน
ลดความเสี่ยงการแพ้ยาด้วยการตรวจยีน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด